2014-05-28 17:40:54

Val till Europaparlamentet - Röster - Gävle

11,89%
4,18%
9,89%
4,10%
28,70%
6,88%
14,39%
12,40%
4,62%
2,26%
0,70%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 48,89%
+7,41
2009: 41,48%

Röstfördelning - kommun Gävle

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 4311 11,89% -296 -3,67 4607 15,56%
C Centerpartiet 1516 4,18% +571 +0,99 945 3,19%
FP Folkpartiet liberalerna 3585 9,89% -314 -3,28 3899 13,17%
KD Kristdemokraterna 1485 4,10% +586 +1,06 899 3,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10407 28,70% +2183 +0,92 8224 27,78%
V Vänsterpartiet 2494 6,88% +315 -0,48 2179 7,36%
MP Miljöpartiet de gröna 5219 14,39% +1623 +2,25 3596 12,14%
SD Sverigedemokraterna 4497 12,40% +3159 +7,88 1338 4,52%
FI Feministiskt initiativ 1676 4,62% +1211 +3,05 465 1,57%
PP Piratpartiet 818 2,26% -1366 -5,12 2184 7,38%
ÖVR Övriga partier 253 0,70% -1020 -3,60 1273 4,30%
  Giltiga röster 36261 100,00% +6652   29609 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 365 1,00% -134 -0,66 499 1,66%
OG Ogiltiga röster - övriga 25 0,07% -18 -0,07 43 0,14%
VDT Valdeltagande 36651 48,89% +6500 +7,41 30151 41,48%
  Antal röstberättigade 74964   +2272   72692  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Gävle

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
11,95% 4,02% 10,02% 4,13% 28,90% 6,93% 14,72% 12,00% 4,46% 2,13% 0,73% 1,04% 0,05% 49,15%
7,36% 7,53% 5,65% 3,42% 32,88% 9,25% 10,62% 18,84% 2,23% 1,37% 0,86% 0,51%   40,45%
11,64% 7,76% 7,24% 8,54% 23,42% 4,40% 12,55% 20,44% 2,46% 1,03% 0,52% 1,52% 0,25% 48,85%
7,17% 1,56% 7,63% 2,65% 28,19% 9,50% 19,78% 11,99% 7,01% 3,89% 0,62% 0,77% 0,31% 48,40%
5,06% 2,11% 5,20% 1,69% 33,90% 9,00% 17,30% 13,50% 5,63% 5,34% 1,27% 0,70%   40,98%
16,95% 7,79% 11,68% 3,21% 22,11% 5,04% 19,93% 6,99% 3,32% 1,72% 1,26% 1,36%   54,50%
9,14% 6,18% 11,40% 4,04% 32,30% 3,68% 15,91% 12,00% 4,16% 0,59% 0,59% 1,64%   50,53%
7,69% 2,26% 8,60% 3,85% 33,03% 8,37% 14,93% 10,18% 7,92% 3,17%   0,22% 0,45% 36,30%
18,08% 2,65% 11,77% 3,65% 24,05% 7,13% 11,61% 10,78% 7,46% 2,16% 0,66% 0,50%   50,29%
26,36% 4,04% 14,50% 3,77% 14,92% 3,91% 13,39% 13,25% 4,74% 0,56% 0,56% 1,51%   55,28%
5,13% 3,08% 3,93% 2,56% 45,81% 9,06% 6,50% 18,12% 2,56% 2,22% 1,03% 1,01% 0,17% 43,50%
13,56% 3,70% 14,66% 4,11% 21,78% 6,03% 18,49% 8,63% 6,03% 2,19% 0,82% 1,08%   51,21%
10,07% 3,20% 10,76% 3,89% 31,12% 7,09% 16,25% 11,78% 3,89% 1,37% 0,57% 1,47%   49,72%
16,59% 3,88% 13,88% 4,35% 23,65% 5,53% 18,24% 8,71% 3,18% 1,29% 0,71% 1,51%   51,28%
8,24% 3,07% 11,15% 4,52% 31,50% 6,95% 13,41% 13,57% 4,68% 2,58% 0,32% 1,90%   48,09%
7,35% 1,68% 9,66% 6,72% 34,35% 10,71% 12,18% 10,71% 4,52% 1,68% 0,42% 0,31%   52,94%
12,52% 2,19% 11,18% 6,44% 30,62% 6,32% 16,40% 8,63% 3,52% 1,70% 0,49% 1,08% 0,12% 54,27%
11,68% 2,54% 9,88% 4,94% 32,78% 7,78% 12,57% 12,28% 2,84% 2,10% 0,60% 1,33% 0,15% 48,43%
6,34% 2,43% 4,85% 1,49% 36,38% 12,13% 14,74% 8,02% 5,78% 5,60% 2,24% 1,11%   42,48%
8,82% 3,13% 9,01% 3,13% 38,42% 5,70% 13,79% 11,76% 3,86% 1,29% 1,10% 0,73%   46,56%
7,61% 4,66% 6,83% 4,04% 35,40% 6,83% 8,23% 21,12% 2,17% 2,33% 0,78% 0,62%   37,63%
16,21% 5,73% 10,36% 4,74% 29,44% 4,41% 13,67% 11,47% 2,32% 0,88% 0,77% 0,87%   51,43%
18,83% 3,52% 14,70% 3,65% 21,99% 5,71% 15,55% 8,26% 5,47% 1,82% 0,49% 0,72%   49,05%
13,17% 3,91% 12,46% 4,80% 24,73% 5,16% 12,63% 13,35% 7,30% 2,14% 0,36% 1,40%   46,95%
13,73% 7,27% 11,63% 2,58% 24,39% 6,95% 13,57% 15,83% 1,94% 1,45% 0,65% 1,28%   44,95%
12,62% 2,85% 8,55% 3,53% 28,49% 10,31% 16,69% 8,28% 4,61% 3,39% 0,68% 0,27%   45,37%
10,59% 4,35% 6,99% 3,97% 23,82% 6,43% 19,66% 7,75% 10,78% 4,73% 0,95% 1,31%    
11,83% 4,34% 9,75% 4,06% 28,50% 6,83% 14,06% 12,80% 4,79% 2,38% 0,66% 0,95% 0,09% 48,64%
3,34% 0,91% 2,13% 2,43% 41,34% 16,41% 8,21% 17,63% 3,95% 3,65%   0,30% 0,60% 31,41%
9,25% 3,13% 10,82% 3,61% 29,94% 7,68% 13,79% 13,32% 3,13% 4,08% 1,25% 0,62% 0,16% 51,52%
11,49% 2,26% 6,97% 4,52% 30,70% 9,60% 17,70% 11,30% 3,77% 1,51% 0,19% 0,75% 0,19% 52,65%
13,36% 3,14% 9,59% 5,03% 29,25% 4,40% 13,84% 13,84% 5,35% 1,73% 0,47% 1,09% 0,16% 53,85%
7,30% 3,32% 7,46% 2,32% 30,68% 8,79% 10,95% 20,23% 4,48% 3,15% 1,33% 0,50%   44,27%
7,71% 2,63% 6,30% 3,15% 40,63% 6,65% 12,08% 16,11% 3,33% 0,88% 0,53% 0,87%   43,80%
8,33% 4,01% 6,79% 3,24% 41,20% 5,25% 12,65% 10,03% 4,32% 4,17%   1,22%   43,88%
7,82% 2,89% 6,80% 3,06% 34,35% 7,65% 15,65% 14,46% 3,23% 3,40% 0,68% 0,84%   39,61%
11,51% 1,64% 9,73% 6,03% 34,52% 6,16% 10,27% 16,99% 2,47% 0,27% 0,41% 0,68%   47,36%
7,52% 3,01% 8,15% 3,76% 31,33% 6,89% 13,91% 14,66% 6,02% 3,51% 1,25% 0,99% 0,12% 45,26%
8,42% 3,48% 4,06% 1,60% 31,20% 10,45% 14,08% 15,38% 5,81% 4,64% 0,87% 1,14% 0,43% 41,03%
8,56% 2,75% 8,41% 3,67% 42,05% 5,35% 12,08% 12,23% 3,06% 1,53% 0,31% 0,91% 0,15% 45,00%
20,77% 4,64% 15,30% 4,23% 19,95% 3,55% 15,71% 7,38% 6,15% 2,05% 0,27% 0,54%   62,64%
13,12% 4,07% 10,41% 4,30% 27,83% 3,17% 16,97% 14,03% 3,62% 1,36% 1,13% 0,67%   48,21%
14,88% 3,27% 11,62% 5,08% 29,95% 7,08% 13,61% 9,44% 3,63% 1,27% 0,18% 0,54%   44,43%
10,51% 16,41% 8,46% 5,90% 22,56% 5,64% 5,38% 18,72% 3,85% 1,28% 1,28% 0,51%   37,26%
10,47% 16,02% 5,75% 5,75% 26,08% 6,16% 6,57% 18,07% 2,67% 1,85% 0,62% 1,41% 0,20% 44,35%
14,95% 6,07% 12,93% 3,89% 21,96% 4,36% 15,42% 14,33% 4,36% 1,25% 0,47% 1,23%   48,91%
9,82% 2,57% 6,65% 2,27% 33,23% 8,46% 13,14% 16,01% 4,98% 1,96% 0,91% 1,19%   46,05%
14,62% 5,61% 13,00% 4,73% 22,45% 6,79% 16,99% 8,71% 5,47% 1,18% 0,44% 1,17%   56,75%
7,68% 3,61% 10,82% 3,13% 24,45% 9,40% 16,14% 12,54% 7,37% 3,76% 1,10% 1,09%   44,15%
11,15% 2,76% 13,79% 3,36% 26,98% 7,91% 14,51% 11,87% 5,76% 1,44% 0,48% 0,60% 0,12% 49,35%
12,88% 4,74% 13,61% 5,10% 24,30% 6,32% 14,95% 9,11% 5,71% 2,43% 0,85% 0,84%   46,03%
9,33% 4,25% 9,74% 5,35% 27,71% 8,92% 16,46% 10,70% 4,53% 2,61% 0,41% 1,88% 0,13% 47,63%
12,95% 6,68% 10,28% 3,07% 30,97% 5,74% 14,29% 11,88% 1,60% 2,00% 0,53% 1,32% 0,13% 47,44%
15,42% 3,46% 9,97% 5,04% 21,51% 6,19% 16,89% 10,81% 7,56% 2,52% 0,63% 1,04% 0,10% 53,88%
23,70% 5,83% 16,25% 5,83% 12,41% 2,98% 13,77% 8,68% 6,82% 2,85% 0,87% 0,62% 0,12% 57,26%
14,94% 3,87% 6,64% 3,51% 21,03% 8,30% 19,93% 9,59% 7,01% 4,06% 1,11% 1,45%    
Gävle 11,89% 4,18% 9,89% 4,10% 28,70% 6,88% 14,39% 12,40% 4,62% 2,26% 0,70% 1,00% 0,07% 48,89%

Röstfördelning övriga partier - kommun Gävle

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 149 0,41% -1101 -3,81 1250 4,22%
  Djurens parti 48 0,13% +48 +0,13    
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,02% +6 +0,02    
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1   +1      
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
scl Socialisterna     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 48 0,13% +26 +0,06 22 0,08%
  Totalt övriga partier 253 0,70% -1020 -3,60 1273 4,30%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Gävle

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 13
ENHET 9
Partiet de fria 3
Svenskarnas parti 3
DJURENS RÄTT 2
Partiet De Fria 2
Partier med färre än 2 röster 16

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se