2014-05-28 15:49:50

Val till Europaparlamentet - Röster - Bollnäs

7,61%
9,79%
8,12%
4,91%
29,43%
7,27%
12,34%
14,17%
4,12%
1,74%
0,49%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 40,37%
+6,43
2009: 33,93%

Röstfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 631 7,61% -77 -2,58 708 10,19%
C Centerpartiet 812 9,79% +74 -0,83 738 10,63%
FP Folkpartiet liberalerna 673 8,12% -52 -2,32 725 10,44%
KD Kristdemokraterna 407 4,91% +104 +0,55 303 4,36%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2440 29,43% +205 -2,75 2235 32,18%
V Vänsterpartiet 603 7,27% +115 +0,25 488 7,03%
MP Miljöpartiet de gröna 1023 12,34% +459 +4,22 564 8,12%
SD Sverigedemokraterna 1175 14,17% +922 +10,53 253 3,64%
FI Feministiskt initiativ 342 4,12% +276 +3,17 66 0,95%
PP Piratpartiet 144 1,74% -259 -4,07 403 5,80%
ÖVR Övriga partier 41 0,49% -421 -6,16 462 6,65%
  Giltiga röster 8291 100,00% +1346   6945 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 78 0,93% -61 -1,03 139 1,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,02% -8 -0,12 10 0,14%
VDT Valdeltagande 8371 40,37% +1277 +6,43 7094 33,93%
  Antal röstberättigade 20736   -169   20905  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Bollnäs

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
6,63% 8,07% 7,78% 8,07% 29,11% 8,93% 11,24% 14,12% 3,75% 1,44% 0,86% 0,57%   36,74%
7,67% 8,84% 10,00% 6,51% 26,74% 7,91% 8,84% 16,74% 4,88% 1,63% 0,23% 1,15% 0,23% 36,58%
8,72% 16,19% 9,96% 5,87% 21,17% 6,94% 13,52% 13,70% 1,42% 1,60% 0,89% 0,53% 0,18% 44,85%
7,77% 6,50% 9,19% 5,39% 30,27% 6,66% 14,10% 13,15% 4,44% 2,22% 0,32% 2,17%   44,03%
11,81% 5,72% 13,95% 6,62% 32,74% 6,80% 10,02% 8,59% 2,50% 0,89% 0,36% 0,36%   35,02%
4,66% 6,78% 9,11% 4,03% 31,57% 9,32% 12,50% 17,37% 2,12% 1,91% 0,64% 0,42%   42,55%
4,74% 5,28% 4,92% 5,10% 32,60% 10,02% 15,12% 12,93% 4,92% 3,46% 0,91% 1,08%   33,09%
9,48% 5,22% 11,22% 7,35% 25,73% 8,51% 14,31% 10,44% 4,64% 1,93% 1,16% 0,58%   42,62%
8,64% 13,37% 6,69% 3,62% 27,58% 7,52% 14,76% 14,21% 1,95% 1,67%   0,83%   43,20%
4,64% 6,19% 6,96% 3,09% 38,10% 8,32% 11,61% 13,73% 4,06% 2,90% 0,39% 0,19%   37,32%
7,81% 12,59% 5,29% 2,27% 29,72% 3,02% 11,84% 22,67% 2,77% 1,01% 1,01% 1,49%   38,53%
4,00% 14,12% 5,65% 3,29% 31,53% 6,35% 15,06% 14,12% 3,53% 2,12% 0,24% 1,16%   40,64%
7,91% 6,69% 8,72% 5,27% 27,38% 5,88% 12,98% 15,62% 7,30% 2,03% 0,20% 0,80%   36,98%
7,58% 14,85% 7,58% 4,55% 21,82% 4,55% 15,45% 15,76% 5,76% 1,21% 0,91% 1,20%   42,33%
8,43% 7,23% 6,02% 4,82% 40,62% 5,16% 8,26% 13,25% 4,99% 1,20%   0,85%   41,33%
9,24% 16,82% 7,76% 4,07% 25,32% 8,50% 9,98% 13,31% 4,07% 0,55% 0,37% 1,10%   39,93%
8,83% 16,71% 5,01% 2,63% 26,73% 6,92% 9,31% 17,42% 5,25% 0,95% 0,24% 0,95%   42,17%
6,79% 11,73% 7,41% 4,94% 18,52% 11,11% 17,90% 9,88% 9,26% 2,47%   1,82%    
Bollnäs 7,61% 9,79% 8,12% 4,91% 29,43% 7,27% 12,34% 14,17% 4,12% 1,74% 0,49% 0,93% 0,02% 40,37%

Röstfördelning övriga partier - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 25 0,30% -425 -6,18 450 6,48%
  Djurens parti 7 0,08% +7 +0,08    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 9 0,11% -2 -0,05 11 0,16%
  Totalt övriga partier 41 0,49% -421 -6,16 462 6,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Bollnäs

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 5
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se