2014-05-28 16:48:53

Val till Europaparlamentet - Röster - Örnsköldsvik

7,24%
9,28%
4,81%
10,13%
42,63%
5,46%
9,34%
6,43%
2,71%
1,56%
0,41%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 45,69%
+5,30
2009: 40,39%

Röstfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1424 7,24% -293 -2,69 1717 9,93%
C Centerpartiet 1825 9,28% +526 +1,77 1299 7,51%
FP Folkpartiet liberalerna 945 4,81% -434 -3,17 1379 7,97%
KD Kristdemokraterna 1993 10,13% +605 +2,11 1388 8,03%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8384 42,63% +1547 +3,10 6837 39,53%
V Vänsterpartiet 1074 5,46% +222 +0,53 852 4,93%
MP Miljöpartiet de gröna 1837 9,34% +678 +2,64 1159 6,70%
SD Sverigedemokraterna 1264 6,43% +996 +4,88 268 1,55%
FI Feministiskt initiativ 532 2,71% +337 +1,58 195 1,13%
PP Piratpartiet 307 1,56% -691 -4,21 998 5,77%
ÖVR Övriga partier 81 0,41% -1122 -6,54 1203 6,96%
  Giltiga röster 19666 100,00% +2371   17295 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 214 1,07% -82 -0,60 296 1,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,15%   -0,02 30 0,17%
VDT Valdeltagande 19910 45,69% +2289 +5,30 17621 40,39%
  Antal röstberättigade 43573   -54   43627  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Örnsköldsvik

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
8,49% 9,66% 6,15% 8,68% 39,56% 5,78% 9,85% 6,55% 3,27% 1,61% 0,41% 1,20% 0,15% 45,23%
7,96% 13,72% 3,98% 5,31% 35,18% 4,42% 14,38% 8,41% 3,76% 1,33% 1,55% 1,09%   47,65%
4,20% 22,27% 3,78% 13,03% 36,13% 7,14% 3,78% 6,30% 2,10% 1,26%   0,83%   41,67%
1,96% 20,78% 3,14% 3,53% 51,37% 5,88% 2,35% 7,06% 1,96% 1,96%   1,92%   42,28%
13,09% 8,64% 5,99% 8,50% 35,93% 5,99% 13,37% 5,01% 2,37% 0,97% 0,14% 0,97%   51,35%
12,47% 5,12% 9,14% 15,79% 29,78% 5,26% 10,80% 4,16% 4,99% 2,22% 0,28% 1,10%   48,50%
5,85% 22,56% 4,74% 2,79% 33,43% 9,19% 3,90% 15,04% 1,39% 1,11%   1,10% 0,27% 40,99%
7,95% 8,75% 6,96% 12,52% 37,57% 4,77% 13,32% 4,37% 2,39% 0,80% 0,60% 1,76%   48,26%
6,54% 7,84% 3,05% 9,59% 47,49% 6,54% 5,01% 10,68% 0,65% 2,18% 0,44% 0,86% 0,64% 42,10%
9,32% 19,92% 8,47% 9,75% 27,12% 3,81% 8,47% 11,86% 0,85% 0,42%   1,66% 0,41% 45,13%
4,92% 5,25% 4,26% 10,49% 50,49% 8,52% 5,90% 7,87% 1,64% 0,66%   0,97%   38,36%
11,00% 6,02% 7,26% 8,92% 40,87% 4,36% 10,37% 3,73% 5,81% 1,45% 0,21% 1,03%   47,93%
7,47% 20,27% 8,27% 7,73% 31,73% 5,87% 7,47% 7,73% 2,40% 0,27% 0,80% 2,34% 0,26% 45,72%
7,55% 4,58% 5,26% 8,47% 43,94% 4,81% 11,21% 5,26% 5,26% 2,97% 0,69% 0,90% 0,90% 41,59%
7,92% 5,81% 7,22% 7,92% 43,66% 5,99% 10,39% 5,63% 2,64% 2,11% 0,70% 1,04% 0,17% 43,20%
8,95% 9,47% 5,00% 8,42% 47,37% 2,63% 9,74% 3,95% 2,89% 1,32% 0,26% 1,04%   47,76%
4,40% 25,16% 6,29% 5,03% 36,48% 7,55% 3,77% 8,18% 1,89% 1,26%   2,45%   43,12%
6,54% 3,80% 5,27% 4,85% 50,42% 7,81% 8,44% 7,38% 3,80% 1,69%   0,42% 0,21% 42,78%
10,82% 6,90% 8,02% 10,26% 37,87% 4,10% 11,57% 5,97% 2,61% 1,49% 0,37% 0,92% 0,18% 44,50%
7,56% 5,25% 5,46% 5,88% 43,70% 6,09% 13,03% 5,67% 4,41% 2,73% 0,21% 1,04%   40,52%
8,66% 4,76% 5,84% 9,09% 38,96% 7,36% 12,55% 4,76% 4,76% 1,95% 1,30% 1,91%   42,13%
9,76% 12,20% 10,57% 3,25% 25,20% 5,69% 9,76% 8,94% 11,38% 3,25%   1,60%    
6,25% 8,98% 3,74% 11,29% 45,08% 5,21% 8,93% 6,33% 2,26% 1,53% 0,41% 0,98% 0,15% 46,07%
8,39% 14,96% 1,46% 17,52% 34,31% 8,76% 8,03% 5,11% 1,09% 0,36%   0,36%   50,93%
5,61% 4,59% 5,10% 6,63% 53,57% 3,91% 8,16% 7,99% 2,72% 1,19% 0,51% 0,17%   39,80%
6,38% 17,91% 4,34% 11,53% 41,66% 5,02% 5,70% 5,02% 1,22% 0,81% 0,41% 1,73%   47,08%
5,52% 5,29% 2,30% 8,97% 53,10% 6,44% 10,34% 3,91% 1,84% 2,30%   0,68%   47,87%
8,05% 5,25% 3,61% 9,20% 42,36% 5,91% 13,30% 6,08% 3,94% 2,13% 0,16% 0,81% 0,32% 46,81%
5,83% 7,13% 3,89% 5,40% 45,57% 5,83% 11,23% 9,50% 2,16% 2,38% 1,08% 0,85% 0,85% 37,68%
5,87% 4,98% 4,63% 8,72% 46,98% 7,30% 9,43% 6,41% 3,56% 1,96% 0,18% 1,23%   42,46%
7,75% 11,62% 5,63% 21,13% 36,27% 4,58% 5,99% 4,23% 0,70% 1,76% 0,35% 0,70%   39,50%
6,73% 6,59% 3,09% 9,82% 46,70% 4,91% 10,10% 6,17% 2,66% 2,66% 0,56% 0,69% 0,28% 50,46%
5,85% 7,06% 4,30% 10,50% 49,40% 3,61% 11,36% 4,82% 1,20% 1,20% 0,69% 1,36%   49,87%
6,00% 3,70% 3,88% 6,35% 53,26% 6,00% 7,23% 9,52% 1,59% 1,94% 0,53% 1,22% 0,17% 45,74%
2,24% 12,22% 2,99% 9,48% 50,37% 3,99% 4,99% 9,73% 2,99% 0,75% 0,25% 2,43%   48,18%
4,10% 14,58% 2,96% 19,13% 37,13% 5,69% 8,20% 5,47% 1,82% 0,46% 0,46% 1,34% 0,67% 46,19%
7,11% 21,34% 1,98% 12,25% 41,90% 4,74% 3,95% 5,14% 1,19% 0,40%   1,94%   44,71%
5,37% 3,58% 1,53% 9,97% 49,10% 4,60% 9,97% 9,21% 2,81% 3,58% 0,26% 0,76% 0,51% 39,64%
6,90% 8,87% 2,96% 9,52% 46,31% 5,42% 8,87% 6,40% 3,28% 1,31% 0,16% 0,49% 0,16% 41,62%
7,07% 7,40% 5,92% 21,22% 33,22% 4,77% 10,20% 5,76% 3,13% 0,82% 0,49% 1,30%   43,69%
3,38% 18,60% 1,06% 10,99% 45,45% 4,44% 7,19% 5,50% 0,63% 2,11% 0,63% 0,42%   51,46%
2,51% 13,39% 4,60% 15,06% 44,77% 5,02% 4,18% 9,21% 0,42% 0,84%   0,82% 0,82% 52,94%
6,08% 8,11% 3,30% 10,65% 47,02% 4,94% 9,63% 5,96% 2,15% 1,65% 0,51% 1,00%   44,11%
8,92% 6,48% 5,87% 13,81% 44,74% 4,28% 8,68% 4,03% 2,08% 0,73% 0,37% 0,61%   53,44%
14,04% 7,02% 1,75% 3,51% 21,05% 9,65% 23,68% 7,89% 7,89% 1,75% 1,75%      
Örnsköldsvik 7,24% 9,28% 4,81% 10,13% 42,63% 5,46% 9,34% 6,43% 2,71% 1,56% 0,41% 1,07% 0,15% 45,69%

Röstfördelning övriga partier - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 46 0,23% -1146 -6,66 1192 6,89%
  Djurens parti 18 0,09% +18 +0,09    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,08% +5 +0,02 11 0,06%
  Totalt övriga partier 81 0,41% -1122 -6,54 1203 6,96%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Örnsköldsvik

Partibeteckning Antal
2014
Kristna värdepartiet 4
Enhet 3
Partiet de fria 3
Svenskarnas parti 2
Partier med färre än 2 röster 4

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se