2014-05-28 14:53:13

Val till Europaparlamentet - Röster - Östersund

9,50%
9,36%
5,76%
3,88%
32,72%
7,37%
16,94%
6,72%
5,16%
1,96%
0,62%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,89%
+5,92
2009: 43,97%

Röstfördelning - kommun Östersund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2236 9,50% -111 -2,04 2347 11,55%
C Centerpartiet 2203 9,36% -311 -3,01 2514 12,37%
FP Folkpartiet liberalerna 1355 5,76% -124 -1,52 1479 7,28%
KD Kristdemokraterna 912 3,88% +387 +1,29 525 2,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7699 32,72% +1120 +0,35 6579 32,37%
V Vänsterpartiet 1735 7,37% +409 +0,85 1326 6,52%
MP Miljöpartiet de gröna 3985 16,94% +1695 +5,67 2290 11,27%
SD Sverigedemokraterna 1580 6,72% +1248 +5,08 332 1,63%
FI Feministiskt initiativ 1214 5,16% +916 +3,69 298 1,47%
PP Piratpartiet 461 1,96% -865 -4,56 1326 6,52%
ÖVR Övriga partier 147 0,62% -1161 -5,81 1308 6,44%
  Giltiga röster 23527 100,00% +3203   20324 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 249 1,05% -57 -0,43 306 1,48%
OG Ogiltiga röster - övriga 30 0,13% -15 -0,09 45 0,22%
VDT Valdeltagande 23806 49,89% +3131 +5,92 20675 43,97%
  Antal röstberättigade 47719   +698   47021  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Östersund

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,08% 7,59% 6,04% 3,54% 32,90% 7,54% 17,41% 6,40% 5,88% 2,03% 0,59% 1,20% 0,10% 51,70%
13,30% 7,05% 5,32% 3,59% 27,13% 8,24% 20,61% 6,12% 5,72% 2,13% 0,80% 1,44% 0,13% 50,03%
13,56% 8,85% 6,21% 3,20% 24,67% 7,91% 17,33% 6,03% 8,47% 3,58% 0,19% 1,85% 0,18% 52,47%
10,53% 7,36% 5,84% 3,81% 31,09% 8,76% 16,75% 5,08% 7,99% 2,54% 0,25% 0,88% 0,13% 52,86%
7,66% 8,37% 4,26% 4,96% 24,26% 9,79% 19,29% 6,52% 11,63% 2,13% 1,13% 0,84% 0,14% 52,24%
9,89% 8,24% 6,23% 3,66% 30,22% 7,69% 16,85% 6,59% 7,69% 2,93%   0,91% 0,18% 46,35%
11,05% 7,12% 7,30% 2,06% 28,65% 8,61% 17,79% 8,61% 6,55% 1,87% 0,37% 2,20%   47,89%
8,54% 6,52% 4,35% 3,11% 39,91% 6,68% 17,08% 7,61% 4,35% 1,40% 0,47% 0,62%   52,68%
13,62% 8,64% 8,31% 4,32% 25,58% 8,80% 19,27% 3,82% 4,82% 2,16% 0,66% 1,15%   54,47%
14,29% 6,99% 10,87% 5,12% 21,74% 6,06% 24,69% 3,57% 4,19% 1,40% 1,09% 0,92%   54,95%
7,22% 7,50% 4,62% 3,61% 44,73% 4,76% 14,14% 6,78% 4,33% 1,73% 0,58% 1,83% 0,42% 51,60%
4,54% 7,34% 3,67% 3,46% 41,47% 8,42% 11,23% 10,37% 4,54% 4,32% 0,65% 1,69% 0,63% 40,76%
7,48% 6,99% 4,29% 3,43% 40,56% 9,19% 12,62% 8,58% 4,29% 2,08% 0,49% 1,21%   45,79%
10,69% 8,79% 3,62% 3,79% 32,76% 10,17% 18,97% 3,79% 5,69% 1,38% 0,34% 0,51%   47,87%
9,68% 7,08% 6,89% 2,05% 33,71% 8,19% 17,69% 6,89% 5,03% 2,42% 0,37% 0,74%   45,89%
11,37% 8,18% 6,80% 3,33% 38,14% 4,85% 14,56% 5,55% 4,16% 2,50% 0,55% 1,23% 0,14% 50,41%
7,78% 6,31% 8,37% 3,08% 36,42% 7,93% 17,18% 6,61% 3,82% 1,62% 0,88% 0,58%   56,61%
10,74% 8,95% 7,72% 3,47% 35,12% 4,25% 17,67% 7,16% 3,91% 0,45% 0,56% 0,67%   55,28%
5,30% 5,65% 3,89% 2,83% 48,76% 6,01% 12,01% 7,77% 5,30% 1,06% 1,41% 3,74%   41,58%
12,28% 6,89% 3,29% 3,29% 19,76% 8,08% 25,75% 4,79% 13,47% 1,80% 0,60% 2,05%    
8,93% 11,13% 5,48% 4,21% 32,55% 7,21% 16,47% 7,03% 4,44% 1,88% 0,66% 0,89% 0,15% 48,20%
5,18% 10,54% 2,59% 3,88% 44,55% 7,21% 9,80% 10,35% 2,59% 2,96% 0,37% 0,91% 0,18% 46,36%
6,86% 12,61% 5,31% 4,20% 42,04% 6,86% 9,73% 7,52% 3,10% 1,33% 0,44% 0,66%   41,40%
9,70% 8,42% 4,28% 2,57% 40,23% 6,99% 12,70% 9,13% 3,42% 1,57% 1,00% 1,68% 0,14% 41,01%
7,62% 8,07% 4,42% 4,09% 31,93% 8,51% 19,01% 6,19% 7,18% 2,10% 0,88% 0,77% 0,11% 47,60%
11,46% 9,80% 9,06% 4,81% 27,73% 5,36% 19,41% 5,18% 5,73% 0,92% 0,55% 0,73%   50,84%
9,35% 8,41% 9,03% 4,52% 27,26% 5,14% 24,45% 5,45% 4,83% 1,25% 0,31% 1,38%   54,11%
10,97% 8,20% 7,04% 4,62% 25,29% 6,47% 23,44% 5,31% 5,89% 2,08% 0,69% 0,57% 0,34% 54,80%
12,82% 11,25% 7,98% 5,41% 26,92% 5,13% 20,80% 4,13% 3,70% 0,85% 1,00% 0,28%   63,03%
15,04% 9,00% 8,26% 4,19% 25,89% 7,52% 19,48% 5,18% 3,70% 1,60% 0,12% 0,73% 0,12% 57,52%
4,40% 20,98% 1,55% 3,37% 34,46% 8,03% 10,62% 10,36% 3,63% 1,81% 0,78% 0,52%   45,27%
8,99% 13,35% 3,54% 4,09% 38,15% 8,45% 12,53% 7,08% 1,63% 2,18%   1,34%   45,26%
10,00% 22,15% 3,85% 4,92% 25,85% 6,15% 12,00% 9,69% 3,69% 0,62% 1,08% 1,22%   42,53%
8,46% 19,60% 5,97% 4,38% 24,38% 6,07% 18,11% 7,16% 3,38% 1,79% 0,70% 0,69% 0,10% 48,12%
7,40% 5,43% 3,82% 3,45% 43,40% 9,37% 16,77% 4,07% 4,07% 1,73% 0,49% 1,10%   46,20%
5,81% 9,19% 6,08% 5,00% 31,62% 8,11% 15,54% 9,32% 5,68% 2,97% 0,68% 1,07%   42,57%
5,34% 4,24% 3,97% 4,51% 44,05% 9,71% 11,35% 8,07% 4,65% 2,87% 1,23% 0,94% 1,07% 39,55%
8,96% 15,12% 3,38% 3,08% 35,39% 7,34% 11,45% 8,96% 4,11% 1,91% 0,29% 0,44%   42,78%
9,72% 7,29% 6,07% 4,45% 21,86% 7,29% 21,86% 6,07% 8,91% 5,26% 1,21% 1,58% 0,79%  
Östersund 9,50% 9,36% 5,76% 3,88% 32,72% 7,37% 16,94% 6,72% 5,16% 1,96% 0,62% 1,05% 0,13% 49,89%

Röstfördelning övriga partier - kommun Östersund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 91 0,39% -1191 -5,92 1282 6,31%
  Djurens parti 28 0,12% +28 +0,12    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 24 0,10% -2 -0,03 26 0,13%
  Totalt övriga partier 147 0,62% -1161 -5,81 1308 6,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Östersund

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 12
Atlantispartiet 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se