2014-05-29 09:04:31

Val till Europaparlamentet - Röster - Piteå

5,87%
4,73%
4,00%
5,36%
44,17%
10,28%
12,33%
5,92%
4,65%
1,61%
1,08%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 51,97%
+5,67
2009: 46,30%

Röstfördelning - kommun Piteå

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1000 5,87% -136 -1,80 1136 7,67%
C Centerpartiet 805 4,73% +227 +0,82 578 3,90%
FP Folkpartiet liberalerna 682 4,00% -200 -1,95 882 5,96%
KD Kristdemokraterna 913 5,36% +333 +1,44 580 3,92%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7525 44,17% +1033 +0,33 6492 43,84%
V Vänsterpartiet 1751 10,28% +395 +1,12 1356 9,16%
MP Miljöpartiet de gröna 2101 12,33% +1187 +6,16 914 6,17%
SD Sverigedemokraterna 1009 5,92% +849 +4,84 160 1,08%
FI Feministiskt initiativ 793 4,65% +488 +2,60 305 2,06%
PP Piratpartiet 274 1,61% -706 -5,01 980 6,62%
ÖVR Övriga partier 184 1,08% -1242 -8,55 1426 9,63%
  Giltiga röster 17037 100,00% +2228   14809 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 151 0,88% -18 -0,25 169 1,13%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,06% -3 -0,03 14 0,09%
VDT Valdeltagande 17199 51,97% +2207 +5,67 14992 46,30%
  Antal röstberättigade 33092   +713   32379  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Piteå

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
5,87% 4,35% 3,88% 4,43% 43,78% 10,83% 13,03% 5,98% 5,12% 1,74% 0,98% 0,92% 0,08% 51,24%
0,87% 14,72% 4,76% 4,76% 26,41% 19,48% 12,99% 9,09% 4,33% 2,16% 0,43% 2,12%   53,15%
4,59% 2,83% 2,47% 4,95% 47,35% 16,96% 10,25% 4,95% 4,24% 0,71% 0,71% 0,35% 0,35% 53,57%
5,40% 4,05% 4,61% 3,15% 30,26% 9,79% 26,21% 2,70% 10,12% 2,25% 1,46% 1,22%   55,42%
9,11% 3,96% 5,28% 4,89% 40,29% 12,15% 14,93% 3,04% 4,49% 1,59% 0,26% 0,79% 0,13% 55,85%
8,33% 3,17% 3,96% 4,66% 47,77% 9,51% 10,21% 3,87% 6,24% 1,59% 0,69% 1,17% 0,10% 44,65%
5,36% 3,67% 3,95% 3,24% 43,44% 11,14% 15,09% 5,08% 5,50% 2,54% 0,99% 0,97% 0,28% 47,14%
3,31% 3,92% 4,52% 4,67% 54,37% 8,58% 9,19% 5,42% 3,46% 1,66% 0,90% 0,75%   50,41%
5,86% 5,23% 4,39% 7,32% 41,21% 8,37% 14,23% 7,53% 4,81% 0,84% 0,21% 0,42%   50,74%
2,43% 7,96% 4,20% 7,08% 46,68% 8,19% 11,73% 7,08% 2,65% 1,11% 0,88% 0,44% 0,22% 52,78%
7,54% 3,14% 4,90% 5,28% 43,47% 10,80% 9,80% 8,92% 4,40% 0,75% 1,01% 0,50% 0,12% 49,66%
9,24% 7,14% 2,94% 6,72% 37,82% 10,08% 5,46% 10,92% 4,20% 2,94% 2,52%     52,19%
5,20% 15,60% 3,20% 2,00% 37,60% 9,20% 14,00% 7,60% 4,40% 0,40% 0,80% 1,96%   48,39%
5,45% 1,72% 2,30% 4,02% 47,20% 13,77% 11,05% 6,17% 6,17% 1,15% 1,00% 0,85%   46,84%
3,33% 3,54% 3,13% 3,33% 51,46% 12,29% 10,00% 5,21% 2,71% 3,54% 1,46% 0,62%   47,54%
5,42% 3,01% 3,31% 3,31% 48,49% 12,50% 7,83% 9,49% 2,56% 2,11% 1,96% 1,48% 0,15% 47,67%
4,40% 2,93% 2,05% 4,25% 51,91% 9,24% 10,85% 7,33% 4,25% 2,05% 0,73% 1,16%   46,06%
10,33% 4,56% 4,56% 3,04% 29,18% 7,90% 23,71% 5,17% 8,51% 2,13% 0,91% 0,60%    
5,87% 5,21% 4,16% 6,56% 44,68% 9,56% 11,43% 5,84% 4,05% 1,44% 1,21% 0,83% 0,04% 52,96%
6,36% 3,45% 5,09% 6,73% 51,64% 6,00% 10,36% 5,09% 3,27% 1,45% 0,55% 0,90%   55,44%
5,39% 3,23% 3,88% 8,62% 54,74% 5,82% 10,34% 4,74% 2,16% 0,65% 0,43% 0,64%   54,11%
1,99% 9,96% 1,99% 7,97% 40,24% 11,55% 16,73% 4,78% 1,99% 1,59% 1,20% 0,79%   66,23%
3,47% 15,84% 2,97% 4,95% 40,59% 10,89% 12,38% 5,45% 1,98% 1,49%   1,94%   55,08%
3,76% 4,93% 5,45% 9,47% 45,91% 8,04% 11,67% 5,06% 2,33% 1,04% 2,33% 1,28%   53,42%
7,42% 6,22% 2,63% 16,03% 45,69% 9,09% 5,50% 4,55% 2,15% 0,72%   1,65%   53,73%
6,86% 2,17% 4,18% 3,51% 42,81% 11,71% 11,37% 8,19% 5,52% 2,17% 1,51% 0,50% 0,33% 48,94%
3,64% 23,64% 2,55% 4,00% 31,27% 10,18% 8,36% 10,18% 2,91% 1,45% 1,82%   0,36% 50,09%
  3,57% 0,89% 1,79% 66,07% 10,71% 2,68% 14,29%           41,48%
3,59% 1,57% 3,14% 2,47% 48,65% 12,33% 11,21% 5,83% 4,93% 3,81% 2,47% 0,67%   49,34%
6,53% 3,75% 3,75% 4,35% 49,46% 10,52% 10,16% 5,32% 4,47% 1,33% 0,36% 0,24%   47,51%
8,37% 2,94% 4,99% 3,08% 44,05% 10,87% 13,51% 4,26% 6,02% 1,17% 0,73% 1,02%   51,46%
1,16% 7,34% 2,70% 10,42% 42,47% 10,04% 9,27% 8,88% 4,63% 1,16% 1,93% 0,38%   42,14%
7,92% 6,07% 4,49% 8,71% 40,63% 8,44% 11,08% 5,01% 2,90% 1,58% 3,17% 0,52%   49,29%
9,63% 3,53% 6,10% 6,74% 39,65% 8,51% 13,64% 4,01% 5,14% 1,61% 1,44% 0,95%   56,82%
3,77% 5,78% 4,52% 6,28% 39,95% 10,30% 13,82% 9,05% 4,27% 1,01% 1,26% 1,73%   55,10%
10,29% 2,86% 4,00% 6,29% 23,43% 12,00% 21,71% 4,57% 13,71% 1,14%        
Piteå 5,87% 4,73% 4,00% 5,36% 44,17% 10,28% 12,33% 5,92% 4,65% 1,61% 1,08% 0,88% 0,06% 51,97%

Röstfördelning övriga partier - kommun Piteå

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 107 0,63% -1294 -8,83 1401 9,46%
  Djurens parti 65 0,38% +65 +0,38    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,06% -14 -0,11 25 0,17%
  Totalt övriga partier 184 1,08% -1242 -8,55 1426 9,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Piteå

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 4
Partiet De Fria 3
Kristna värdepartiet 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se