2014-05-30 01:16:28

Val till Europaparlamentet - Röster - Nacka Östra

25,07%
4,78%
15,33%
5,48%
13,05%
4,01%
18,77%
5,52%
5,07%
2,04%
0,87%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 58,28%
+4,56
2009: 53,72%

Röstfördelning - kommunvalkrets Nacka Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 4853 25,07% -774 -8,96 5627 34,03%
C Centerpartiet 925 4,78% +450 +1,91 475 2,87%
FP Folkpartiet liberalerna 2967 15,33% -278 -4,30 3245 19,63%
KD Kristdemokraterna 1061 5,48% +482 +1,98 579 3,50%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2527 13,05% +556 +1,13 1971 11,92%
V Vänsterpartiet 777 4,01% +239 +0,76 538 3,25%
MP Miljöpartiet de gröna 3634 18,77% +1571 +6,30 2063 12,48%
SD Sverigedemokraterna 1069 5,52% +802 +3,91 267 1,61%
FI Feministiskt initiativ 982 5,07% +605 +2,79 377 2,28%
PP Piratpartiet 394 2,04% -643 -4,24 1037 6,27%
ÖVR Övriga partier 169 0,87% -187 -1,28 356 2,15%
  Giltiga röster 19358 100,00% +2823   16535 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 114 0,59% -44 -0,36 158 0,94%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,08% -21 -0,14 36 0,22%
VDT Valdeltagande 19487 58,28% +2758 +4,56 16729 53,72%
  Antal röstberättigade 33436   +2294   31142  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Nacka Östra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
20,10% 2,67% 13,23% 4,33% 16,16% 5,47% 17,05% 8,40% 7,25% 3,82% 1,53% 1,01% 0,13% 52,41%
23,89% 5,82% 16,39% 4,94% 10,46% 2,47% 21,82% 7,01% 4,44% 2,17% 0,59% 0,88%   62,58%
15,33% 1,21% 9,26% 4,40% 30,05% 8,80% 16,08% 6,68% 4,86% 2,12% 1,21% 0,60%   36,55%
10,61% 2,02% 8,71% 3,79% 30,18% 10,23% 17,55% 7,20% 6,06% 2,90% 0,76% 0,13%   46,16%
10,44% 2,85% 7,44% 2,69% 32,59% 11,87% 14,56% 7,28% 6,49% 3,48% 0,32% 0,31% 0,31% 40,69%
26,25% 5,84% 13,36% 5,10% 7,51% 3,15% 24,68% 5,01% 5,66% 2,41% 1,02% 0,46% 0,09% 57,23%
24,12% 7,50% 21,76% 6,43% 8,68% 2,57% 17,26% 5,14% 4,07% 0,96% 1,50% 0,43% 0,11% 65,82%
16,31% 3,31% 15,67% 3,95% 18,47% 4,59% 22,55% 6,62% 4,84% 2,29% 1,40% 1,13%   57,12%
30,04% 6,13% 16,90% 4,64% 11,07% 3,75% 17,00% 4,84% 3,46% 1,68% 0,49% 0,39%   61,39%
24,44% 6,76% 18,36% 5,29% 9,12% 2,25% 21,06% 4,62% 5,07% 2,48% 0,56% 0,45% 0,11% 61,88%
28,70% 6,34% 17,15% 5,68% 7,92% 2,24% 22,93% 3,36% 4,29% 0,93% 0,47% 0,28% 0,19% 64,90%
27,11% 7,05% 11,93% 3,80% 12,58% 2,39% 20,61% 5,42% 5,42% 2,39% 1,30% 0,54%   55,88%
38,52% 4,16% 20,71% 9,86% 5,88% 1,72% 10,40% 3,80% 3,25% 1,08% 0,63% 0,27%   67,95%
10,61% 1,36% 6,06% 1,36% 27,73% 9,55% 19,24% 9,85% 7,88% 5,15% 1,21% 2,07% 0,15% 40,06%
10,12% 2,97% 7,29% 2,29% 29,15% 9,18% 20,24% 8,91% 6,48% 2,16% 1,21% 0,67% 0,13% 46,28%
14,72% 4,19% 16,08% 4,19% 17,21% 4,42% 25,03% 4,42% 7,25% 1,59% 0,91% 0,56%   55,74%
43,41% 2,86% 20,66% 9,78% 2,86% 1,21% 11,87% 4,07% 1,98% 0,77% 0,55% 0,44%   62,47%
39,03% 3,56% 19,81% 8,54% 6,41% 1,19% 13,52% 3,68% 2,73% 0,83% 0,71% 0,71%   62,52%
40,92% 5,10% 20,12% 9,81% 2,55% 1,28% 12,86% 3,04% 2,65% 0,69% 0,98% 0,10%   56,29%
25,74% 7,79% 17,13% 6,05% 7,28% 2,15% 20,10% 6,97% 4,31% 1,33% 1,13% 0,91%   59,71%
22,13% 7,47% 13,65% 4,31% 7,90% 1,87% 27,01% 5,46% 6,90% 3,02% 0,29% 0,14% 0,14% 55,44%
25,21% 4,10% 14,18% 4,52% 10,71% 4,20% 20,27% 3,99% 9,24% 2,94% 0,63% 0,83% 0,41%  
Nacka Östra 25,07% 4,78% 15,33% 5,48% 13,05% 4,01% 18,77% 5,52% 5,07% 2,04% 0,87% 0,59% 0,08% 58,28%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Nacka Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 104 0,54% -224 -1,45 328 1,98%
  Djurens parti 41 0,21% +41 +0,21    
  Äkta Demokrati 1 0,01% +1 +0,01    
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan     -1 -0,01 1 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 23 0,12% -3 -0,04 26 0,16%
  Totalt övriga partier 169 0,87% -187 -1,28 356 2,15%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Nacka Östra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 6
Svenskarnas parti 5
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se