2014-05-28 17:08:43

Val till Europaparlamentet - Röster - Växjö Norra

14,93%
7,65%
7,49%
7,29%
26,60%
6,13%
13,91%
10,18%
3,67%
1,77%
0,40%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 50,36%
+4,08
2009: 46,27%

Röstfördelning - kommunvalkrets Växjö Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2261 14,93% -175 -3,80 2436 18,73%
C Centerpartiet 1159 7,65% +325 +1,24 834 6,41%
FP Folkpartiet liberalerna 1134 7,49% -372 -4,09 1506 11,58%
KD Kristdemokraterna 1104 7,29% +360 +1,57 744 5,72%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4029 26,60% +1077 +3,91 2952 22,69%
V Vänsterpartiet 928 6,13% -536 -5,13 1464 11,25%
MP Miljöpartiet de gröna 2107 13,91% +883 +4,50 1224 9,41%
SD Sverigedemokraterna 1542 10,18% +1007 +6,07 535 4,11%
FI Feministiskt initiativ 556 3,67% +423 +2,65 133 1,02%
PP Piratpartiet 268 1,77% -535 -4,40 803 6,17%
ÖVR Övriga partier 60 0,40% -318 -2,51 378 2,91%
  Giltiga röster 15148 100,00% +2139   13009 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 178 1,16% -29 -0,40 207 1,56%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,08% -7 -0,07 19 0,14%
VDT Valdeltagande 15338 50,36% +2103 +4,08 13235 46,27%
  Antal röstberättigade 30459   +1858   28601  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Växjö Norra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
4,76% 1,75% 5,26% 3,01% 51,63% 11,78% 6,27% 9,52% 3,01% 3,01%   1,23% 0,25% 33,39%
11,83% 17,85% 7,74% 7,53% 14,19% 7,31% 15,48% 11,40% 4,95% 1,29% 0,43% 0,85%   57,90%
18,12% 5,36% 8,10% 7,63% 25,74% 4,65% 15,26% 8,94% 4,89% 1,07% 0,24% 1,41%   54,31%
8,70% 13,98% 3,57% 6,70% 30,39% 8,99% 8,42% 14,27% 3,00% 1,57% 0,43% 1,27%   44,65%
5,39% 1,49% 4,83% 2,97% 51,30% 11,15% 9,11% 6,13% 2,97% 4,46% 0,19% 0,74%   37,80%
13,03% 22,22% 4,21% 5,36% 13,41% 4,98% 12,26% 18,39% 5,36% 0,77%   1,87% 0,37% 55,74%
17,89% 8,10% 6,21% 8,29% 24,86% 5,84% 17,51% 6,40% 2,64% 2,07% 0,19% 0,56%   50,47%
20,96% 5,87% 10,55% 10,01% 21,76% 3,20% 15,49% 8,01% 2,94% 1,20%   0,93%   60,34%
23,18% 8,10% 6,56% 8,80% 18,16% 3,91% 14,94% 6,98% 6,56% 2,51% 0,28% 1,64% 0,41% 56,67%
14,22% 4,38% 6,88% 6,72% 31,72% 3,59% 16,41% 10,16% 3,44% 2,34% 0,16% 1,08% 0,15% 44,78%
12,50% 5,04% 7,68% 7,46% 31,58% 6,47% 15,13% 9,54% 2,74% 1,75% 0,11% 0,98% 0,11% 52,24%
17,49% 4,04% 7,62% 8,07% 24,89% 6,39% 15,58% 8,63% 4,37% 2,47% 0,45% 0,78%   48,73%
12,03% 7,83% 5,31% 13,99% 22,10% 4,48% 8,11% 21,26% 2,80% 1,40% 0,70% 0,69%   45,14%
20,48% 6,45% 9,35% 8,39% 17,26% 5,00% 21,45% 6,29% 3,06% 1,45% 0,81% 0,80% 0,16% 52,83%
5,71% 1,10% 7,25% 3,74% 45,27% 10,55% 10,55% 7,47% 4,40% 2,86% 1,10% 0,44%   39,84%
8,08% 1,94% 5,65% 4,52% 36,35% 9,69% 18,26% 9,05% 3,55% 2,10% 0,81% 1,28%   42,31%
14,53% 4,70% 9,12% 6,84% 24,50% 8,97% 15,95% 6,84% 5,98% 2,14% 0,43% 0,57% 0,14% 52,10%
10,82% 8,44% 6,86% 8,44% 25,86% 7,65% 9,23% 16,89% 2,90% 2,11% 0,79% 2,82%   44,98%
13,43% 12,22% 8,43% 6,71% 22,89% 6,02% 11,53% 15,15% 2,07% 1,38% 0,17% 2,84%   46,57%
14,09% 8,51% 10,45% 6,68% 30,62% 3,52% 14,09% 8,51% 2,07% 1,22% 0,24% 1,67%   53,76%
17,26% 9,62% 8,75% 6,66% 23,80% 5,18% 14,43% 9,86% 2,59% 1,23% 0,62% 0,98%   56,40%
17,08% 16,70% 5,88% 5,69% 18,79% 3,61% 13,28% 12,90% 4,55% 1,14% 0,38% 1,30% 0,56% 54,57%
23,99% 10,77% 9,28% 9,06% 15,78% 3,73% 12,79% 10,87% 2,67% 0,64% 0,43% 0,95%   52,67%
15,22% 5,67% 8,36% 3,28% 26,27% 8,06% 16,42% 6,27% 8,06% 1,49% 0,90% 1,18%    
Växjö Norra 14,93% 7,65% 7,49% 7,29% 26,60% 6,13% 13,91% 10,18% 3,67% 1,77% 0,40% 1,16% 0,08% 50,36%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Växjö Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 22 0,15% -350 -2,71 372 2,86%
  Djurens parti 21 0,14% +21 +0,14    
  Sveriges Nationella Demokratiska Parti 4 0,03% +4 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,07% +5 +0,02 6 0,05%
  Totalt övriga partier 60 0,40% -318 -2,51 378 2,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Växjö Norra

Partibeteckning Antal
2014
ENHET 5
Enhet 4
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se