2014-05-28 17:28:49

Val till Europaparlamentet - Röster - Varbergs norra valkrets

12,74%
10,20%
8,89%
6,10%
25,83%
5,25%
14,62%
9,95%
3,82%
1,82%
0,78%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 50,02%
+3,67
2009: 46,34%

Röstfördelning - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1496 12,74% -354 -5,55 1850 18,30%
C Centerpartiet 1197 10,20% +261 +0,94 936 9,26%
FP Folkpartiet liberalerna 1043 8,89% -190 -3,31 1233 12,19%
KD Kristdemokraterna 716 6,10% +243 +1,42 473 4,68%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3032 25,83% +307 -1,12 2725 26,95%
V Vänsterpartiet 616 5,25% +100 +0,15 516 5,10%
MP Miljöpartiet de gröna 1716 14,62% +778 +5,34 938 9,28%
SD Sverigedemokraterna 1168 9,95% +771 +6,02 397 3,93%
FI Feministiskt initiativ 448 3,82% +353 +2,88 95 0,94%
PP Piratpartiet 214 1,82% -424 -4,49 638 6,31%
ÖVR Övriga partier 92 0,78% -219 -2,29 311 3,08%
  Giltiga röster 11738 100,00% +1626   10112 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 190 1,59% -125 -1,42 315 3,01%
OG Ogiltiga röster - övriga 11 0,09% -13 -0,14 24 0,23%
VDT Valdeltagande 11939 50,02% +1488 +3,67 10451 46,34%
  Antal röstberättigade 23870   +1318   22552  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,35% 4,26% 7,80% 3,12% 37,87% 5,82% 16,45% 7,80% 3,69% 1,70% 1,13% 1,67%   46,11%
11,98% 6,33% 11,98% 11,98% 28,80% 3,50% 7,54% 12,79% 2,69% 1,88% 0,54% 2,11%   46,28%
17,40% 5,61% 9,64% 5,43% 20,67% 6,83% 17,68% 8,89% 4,86% 1,96% 1,03% 1,83% 0,18% 54,22%
8,66% 3,52% 6,50% 5,82% 39,65% 7,71% 11,23% 8,53% 4,74% 2,44% 1,22% 0,94%   45,43%
13,98% 4,55% 10,51% 5,20% 27,95% 4,12% 21,13% 7,04% 3,03% 1,73% 0,76% 1,39%   56,66%
6,75% 26,59% 7,94% 6,75% 17,46% 3,97% 7,94% 16,27% 4,37% 0,79% 1,19% 0,39% 0,39% 46,52%
12,75% 26,85% 5,70% 2,68% 22,48% 3,36% 9,73% 12,42% 2,35% 1,01% 0,67% 1,65%   46,69%
11,40% 16,80% 8,40% 4,60% 19,80% 5,00% 17,60% 12,00% 1,60% 2,20% 0,60% 2,14% 0,39% 49,52%
11,00% 3,13% 8,00% 4,63% 34,88% 8,00% 16,00% 8,38% 2,75% 2,25% 1,00% 0,74% 0,12% 52,54%
15,56% 16,30% 11,48% 5,19% 10,74% 6,67% 14,81% 15,19% 2,59% 1,11% 0,37% 1,82%   47,66%
10,68% 4,13% 7,77% 4,25% 34,10% 6,31% 16,87% 6,80% 4,98% 2,91% 1,21% 1,67%   54,70%
15,26% 9,78% 9,98% 6,16% 23,78% 4,70% 17,71% 6,56% 4,40% 1,27% 0,39% 1,35% 0,19% 53,45%
19,66% 10,68% 10,00% 5,93% 20,85% 2,03% 15,93% 9,66% 4,07% 1,02% 0,17% 0,84% 0,17% 56,07%
7,74% 35,82% 4,87% 5,73% 15,76% 3,44% 10,32% 12,03% 2,01% 2,01% 0,29% 3,59%   47,95%
14,38% 14,87% 10,29% 7,03% 21,73% 3,76% 9,64% 12,42% 2,94% 2,12% 0,82% 1,77%   45,11%
9,33% 15,07% 8,37% 8,61% 22,97% 4,78% 11,00% 11,96% 4,31% 3,11% 0,48% 2,11%   41,90%
13,39% 15,16% 7,79% 7,10% 19,40% 5,33% 11,20% 13,66% 5,19% 1,09% 0,68% 1,21% 0,27% 43,05%
11,98% 13,61% 8,43% 8,88% 23,22% 4,73% 12,72% 12,43% 2,66% 0,74% 0,59% 1,46%   42,69%
9,26% 6,02% 10,65% 6,02% 14,35% 7,41% 22,69% 7,87% 10,65% 3,24% 1,85% 4,00%    
Varbergs norra valkrets 12,74% 10,20% 8,89% 6,10% 25,83% 5,25% 14,62% 9,95% 3,82% 1,82% 0,78% 1,59% 0,09% 50,02%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 51 0,43% +51 +0,43    
JL Junilistan 26 0,22% -276 -2,77 302 2,99%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01%     1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 14 0,12% +6 +0,04 8 0,08%
  Totalt övriga partier 92 0,78% -219 -2,29 311 3,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Varbergs norra valkrets

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 5
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se