2014-05-28 19:21:14

Val till Europaparlamentet - Röster - Karlstads Västra

14,14%
4,88%
9,91%
5,93%
26,31%
6,86%
16,73%
7,12%
5,33%
2,27%
0,53%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,88%
+6,85
2009: 47,03%

Röstfördelning - kommunvalkrets Karlstads Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2604 14,14% -277 -5,03 2881 19,17%
C Centerpartiet 899 4,88% +284 +0,79 615 4,09%
FP Folkpartiet liberalerna 1826 9,91% -286 -4,14 2112 14,05%
KD Kristdemokraterna 1092 5,93% +477 +1,84 615 4,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4846 26,31% +975 +0,55 3871 25,76%
V Vänsterpartiet 1263 6,86% +444 +1,41 819 5,45%
MP Miljöpartiet de gröna 3081 16,73% +1333 +5,09 1748 11,63%
SD Sverigedemokraterna 1311 7,12% +822 +3,86 489 3,25%
FI Feministiskt initiativ 982 5,33% +720 +3,59 262 1,74%
PP Piratpartiet 419 2,27% -757 -5,55 1176 7,83%
ÖVR Övriga partier 97 0,53% -343 -2,40 440 2,93%
  Giltiga röster 18420 100,00% +3392   15028 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 150 0,81% -94 -0,79 244 1,60%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,06% +3 +0,01 9 0,06%
VDT Valdeltagande 18582 53,88% +3301 +6,85 15281 47,03%
  Antal röstberättigade 34487   +1998   32489  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Karlstads Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
16,06% 5,62% 9,10% 6,96% 24,63% 5,35% 16,87% 10,04% 3,61% 1,47% 0,27% 1,19%   51,32%
6,61% 8,43% 5,24% 4,33% 44,19% 6,15% 7,97% 12,30% 3,19% 1,14% 0,46% 0,90%   42,31%
5,11% 2,82% 7,76% 3,70% 37,57% 8,11% 13,58% 11,64% 4,59% 4,23% 0,88% 0,18%   41,67%
17,14% 5,95% 11,07% 6,43% 21,31% 8,69% 16,79% 5,00% 6,07% 1,19% 0,36% 1,06%   54,63%
12,15% 5,46% 10,70% 8,58% 27,65% 4,46% 17,73% 6,69% 4,68% 1,67% 0,22% 1,10% 0,11% 55,10%
12,79% 4,87% 7,55% 5,12% 23,63% 8,53% 18,64% 6,46% 8,28% 3,17% 0,97% 0,36% 0,12% 52,15%
20,02% 4,00% 13,24% 6,90% 21,36% 6,34% 16,13% 4,34% 5,56% 1,89% 0,22% 0,55%   57,76%
13,56% 4,67% 8,11% 5,00% 22,11% 8,56% 20,78% 5,33% 8,67% 2,78% 0,44% 1,10%   55,76%
14,17% 5,31% 12,19% 6,67% 29,69% 3,44% 18,44% 4,90% 2,92% 1,77% 0,52% 0,62% 0,10% 61,32%
20,19% 5,98% 12,48% 8,37% 17,53% 5,71% 15,27% 6,64% 5,58% 1,73% 0,53% 0,79% 0,13% 53,18%
10,35% 3,49% 10,22% 5,82% 26,78% 9,70% 19,66% 5,69% 5,82% 1,55% 0,91% 0,51%   56,18%
14,65% 4,06% 12,38% 6,33% 19,57% 6,90% 22,21% 5,10% 6,33% 1,61% 0,85% 0,94% 0,09% 58,64%
7,41% 2,68% 8,43% 3,07% 39,34% 9,07% 13,41% 8,17% 4,47% 2,94% 1,02%     55,49%
18,03% 6,94% 10,87% 5,09% 23,70% 3,58% 19,54% 4,51% 5,55% 1,85% 0,35% 0,91% 0,23% 57,11%
19,12% 6,43% 10,82% 7,37% 17,08% 3,76% 21,79% 7,05% 4,23% 1,72% 0,63% 0,16%   62,52%
20,26% 4,25% 12,75% 8,50% 21,41% 4,08% 19,28% 3,92% 4,08% 1,31% 0,16% 1,45% 0,16% 61,46%
21,58% 5,19% 7,10% 7,10% 22,68% 7,24% 13,52% 6,69% 6,56% 2,19% 0,14% 0,81%   53,71%
23,07% 4,01% 13,12% 5,39% 18,09% 4,56% 16,57% 5,80% 5,52% 3,04% 0,83% 1,09%   57,01%
10,88% 5,44% 8,61% 4,53% 20,69% 12,84% 20,54% 7,55% 6,34% 1,81% 0,76% 0,90%   54,93%
14,19% 4,95% 12,98% 8,03% 27,26% 4,76% 14,38% 6,26% 4,86% 2,05% 0,28% 0,92% 0,09% 54,29%
9,29% 3,64% 6,56% 4,55% 41,53% 7,47% 8,38% 13,11% 2,91% 2,55%   0,54%   36,73%
7,23% 7,03% 8,43% 3,82% 36,35% 8,03% 8,03% 15,26% 3,21% 2,01% 0,60% 0,40% 0,40% 33,80%
6,25% 2,08% 4,36% 4,17% 39,58% 12,31% 14,39% 8,52% 4,17% 3,79% 0,38% 1,49%   40,30%
5,22% 3,82% 4,82% 4,42% 42,57% 9,04% 10,84% 12,85% 3,21% 2,41% 0,80% 0,60%   40,11%
14,52% 5,28% 8,58% 3,14% 17,00% 7,43% 20,30% 6,93% 9,41% 6,77% 0,66% 1,46% 0,16%  
Karlstads Västra 14,14% 4,88% 9,91% 5,93% 26,31% 6,86% 16,73% 7,12% 5,33% 2,27% 0,53% 0,81% 0,06% 53,88%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Karlstads Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 44 0,24% -366 -2,49 410 2,73%
  Djurens parti 24 0,13% +24 +0,13    
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,03% +6 +0,03    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 23 0,12% -6 -0,07 29 0,19%
  Totalt övriga partier 97 0,53% -343 -2,40 440 2,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Karlstads Västra

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 4
Svenskarnas parti 3
Djurpartiet 2
Partiet De Fria 2
Svenskarnas Parti 2
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se