2014-05-29 13:01:56

Val till Europaparlamentet - Röster - Skåne län

16,41%
5,64%
10,24%
4,55%
21,02%
5,14%
15,12%
13,41%
5,36%
2,33%
0,76%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 48,72%
+5,49
2009: 43,23%

Röstfördelning - Skåne län

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 76034 16,41% -13418 -6,51 89452 22,92%
C Centerpartiet 26140 5,64% +8385 +1,09 17755 4,55%
FP Folkpartiet liberalerna 47471 10,24% -9459 -4,34 56930 14,59%
KD Kristdemokraterna 21103 4,55% +8085 +1,22 13018 3,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 97411 21,02% +10676 -1,20 86735 22,22%
V Vänsterpartiet 23804 5,14% +8458 +1,20 15346 3,93%
MP Miljöpartiet de gröna 70075 15,12% +32550 +5,51 37525 9,62%
SD Sverigedemokraterna 62154 13,41% +36621 +6,87 25533 6,54%
FI Feministiskt initiativ 24859 5,36% +14137 +2,62 10722 2,75%
PP Piratpartiet 10794 2,33% -17850 -5,01 28644 7,34%
ÖVR Övriga partier 3534 0,76% -5076 -1,44 8610 2,21%
  Giltiga röster 463379 100,00% +73109   390270 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5630 1,20% -2297 -0,79 7927 1,99%
OG Ogiltiga röster - övriga 422 0,09% -271 -0,08 693 0,17%
VDT Valdeltagande 469431 48,72% +70541 +5,49 398890 43,23%
  Antal röstberättigade 963583   +40776   922807  

Röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
10,15% 4,85% 5,40% 3,82% 35,41% 4,77% 8,41% 22,12% 2,53% 1,95% 0,58% 1,66% 0,05% 36,30%
10,94% 3,86% 5,69% 3,51% 34,01% 5,69% 8,94% 23,16% 2,12% 1,32% 0,76% 3,54% 0,06% 52,01%
14,62% 3,31% 9,13% 2,66% 27,17% 4,76% 13,59% 17,99% 3,75% 2,60% 0,42% 0,97% 0,04% 43,44%
23,63% 10,04% 13,45% 6,40% 12,56% 2,26% 15,42% 11,07% 3,20% 1,42% 0,55% 1,30% 0,07% 50,67%
12,22% 9,28% 8,48% 3,39% 25,39% 4,77% 12,56% 16,66% 3,69% 2,62% 0,95% 1,27% 0,10% 43,96%
17,65% 4,26% 9,87% 4,98% 22,71% 4,59% 15,58% 13,96% 3,72% 2,09% 0,59% 1,18% 0,09% 47,43%
11,14% 8,00% 6,65% 8,19% 21,89% 3,82% 13,43% 20,48% 3,34% 1,91% 1,16% 1,64% 0,08% 44,24%
22,69% 4,94% 13,05% 8,23% 17,17% 3,09% 14,22% 11,12% 3,55% 1,41% 0,52% 2,64% 0,05% 61,40%
10,92% 13,79% 7,28% 4,70% 19,76% 4,68% 12,23% 20,75% 3,06% 1,62% 1,20% 1,56% 0,04% 41,83%
13,35% 9,14% 8,88% 5,14% 17,86% 5,74% 17,16% 15,00% 4,24% 2,39% 1,10% 1,30% 0,02% 47,24%
11,88% 6,94% 6,13% 6,90% 25,58% 4,92% 10,21% 22,14% 2,61% 1,83% 0,85% 1,54% 0,14% 38,79%
15,69% 6,13% 10,13% 5,49% 22,81% 3,84% 13,11% 16,92% 3,50% 1,85% 0,52% 1,25% 0,10% 42,97%
20,03% 6,79% 11,29% 3,37% 21,04% 2,74% 14,64% 13,92% 3,02% 2,32% 0,84% 1,56% 0,10% 50,61%
11,89% 3,90% 13,71% 3,05% 29,13% 4,41% 11,58% 15,18% 4,26% 2,19% 0,70% 1,48% 0,15% 43,46%
28,40% 5,59% 16,62% 5,15% 14,39% 1,80% 15,33% 8,04% 2,55% 1,60% 0,52% 0,87% 0,05% 62,70%
13,68% 5,38% 13,50% 4,11% 15,14% 6,40% 22,77% 5,98% 8,08% 4,00% 0,97% 0,77% 0,09% 63,82%
15,42% 2,82% 9,63% 3,19% 21,33% 7,90% 16,71% 10,31% 9,12% 2,66% 0,91% 0,85% 0,09% 49,41%
9,02% 7,90% 5,18% 6,76% 30,08% 5,57% 9,77% 21,08% 2,24% 1,58% 0,83% 1,18% 0,17% 42,53%
11,00% 6,76% 7,70% 5,18% 27,73% 5,18% 10,01% 21,56% 2,37% 2,07% 0,44% 1,98% 0,29% 39,23%
17,66% 8,84% 9,34% 3,73% 17,67% 4,44% 14,24% 14,20% 8,07% 1,29% 0,52% 1,11% 0,12% 47,00%
13,83% 13,06% 6,46% 4,08% 17,87% 4,11% 10,55% 24,16% 3,36% 1,85% 0,68% 1,86% 0,10% 40,89%
14,49% 9,29% 8,76% 2,91% 22,02% 4,92% 11,23% 19,89% 3,46% 2,14% 0,89% 1,45% 0,12% 44,26%
22,70% 6,79% 10,96% 4,28% 19,84% 2,86% 14,20% 12,08% 3,16% 2,55% 0,59% 1,20% 0,11% 53,64%
12,40% 13,11% 7,48% 3,52% 22,31% 4,52% 10,11% 18,88% 4,85% 2,38% 0,45% 1,51% 0,15% 45,93%
17,27% 6,31% 10,16% 3,69% 22,91% 2,92% 12,41% 18,72% 2,75% 1,99% 0,86% 1,40% 0,11% 47,27%
13,39% 14,30% 6,26% 3,13% 21,60% 4,31% 9,86% 20,61% 4,41% 1,50% 0,62% 1,48% 0,10% 41,00%
16,09% 6,07% 8,24% 4,41% 26,97% 3,49% 10,87% 19,00% 2,73% 1,58% 0,56% 1,37% 0,08% 44,12%
36,76% 4,56% 15,46% 6,01% 10,17% 1,05% 10,01% 11,75% 2,36% 1,42% 0,44% 0,82% 0,07% 56,22%
18,44% 9,91% 9,46% 3,32% 23,45% 3,48% 13,42% 12,64% 3,85% 1,56% 0,47% 1,22% 0,15% 45,57%
11,76% 6,58% 6,11% 5,01% 30,85% 4,11% 9,84% 21,22% 1,93% 1,85% 0,74% 1,76% 0,10% 37,28%
18,95% 7,29% 9,54% 6,94% 18,50% 3,91% 15,03% 13,71% 3,51% 1,90% 0,71% 1,62% 0,05% 46,31%
10,65% 7,08% 7,27% 15,09% 19,62% 2,74% 10,08% 23,22% 2,01% 1,75% 0,48% 1,54% 0,09% 43,10%
9,93% 8,53% 5,89% 6,63% 29,71% 5,13% 9,62% 19,89% 2,88% 0,93% 0,86% 1,31% 0,02% 40,51%
Skåne län 16,41% 5,64% 10,24% 4,55% 21,02% 5,14% 15,12% 13,41% 5,36% 2,33% 0,76% 1,20% 0,09% 48,72%

Röstfördelning övriga partier - Skåne län

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 1758 0,38% +1758 +0,38    
JL Junilistan 893 0,19% -6981 -1,82 7874 2,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 86 0,02% +86 +0,02    
  Sveriges Nationella Demokratiska Parti 38 0,01% +38 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 7   -12   19  
rer Republicans right 5   +3   2  
  Socialistiska Välfärdspartiet 3   +3      
  Sverige ut ur EU/ Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 2   +2      
  Äkta Demokrati 2   +2      
  666 för en EU:s Super-state med frihet, jämlikhet, rättvisa, fred, kärlek och lyckan 1       1  
scl Socialisterna     -5   5  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 739 0,16% +30 -0,02 709 0,18%
  Totalt övriga partier 3534 0,76% -5076 -1,44 8610 2,21%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Skåne län

Partibeteckning Antal
2014
ENHET 91
Skånepartiet 70
Svenskarnas parti 54
Enhet 46
Kristna Värdepartiet 41
Enhetspartiet 30
Svenskarnas Parti 29
Partiet De Fria 24
SPI Välfärden 19
Svenkarnas parti 16
Kristna värdepartiet 14
SPI 14
Djurpartiet 11
SPI VÄLFÄRDEN 10
Gula Partiet 9
KRISTNA VÄRDEPARTIET 9
Djurens rätt 8
Kalle Anka 8
DJURENS RÄTT 7
raddasverige.nu 7
Svenskarna parti 7
Djurens Rätt 6
Kristna värdepariet 6
PARTIET DE FRIA 6
Framstegspartiet 5
Kristna Värdepariet 5
Liberala partiet 5
Partiet de Fria 5
SVENSKARNAS PARTI 5
Djurens Väl 4
Partiet De Fria! 4
Satanistiskt Initiativ 4
ENHETSPARTIET 3
KRISTA VÄRDEPARTIET 3
KRISTNA VÄRDEPARTiET 3
Partiet det fria 3
Partiet ENHET 3
Aktiv Demokrati 2
Demokratiska Medborgarrörelsen 2
Djur partiet 2
DJURPARTIET 2
Enhet! 2
Europas förenta stater 2
EVP 2
Hej Du Partiet 2
Jesus 2
Kalle Anka Partiet 2
Kalle anka partiet 2
Nej 2
NEJ 2
NEJ TILL EU 2
Pensionärspartiet 2
Rädda Sverige Partiet 2
SATANISKT INITIATIV 2
Satanisktiskt Initiativ 2
Svenskarnas Parti (SVP) 2
Äkta Demokrati 2
Partier med färre än 2 röster 105

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se