2014-05-27 13:42:39

Val till Europaparlamentet - Röster - Farsta 12 Hauptvägen mm

4,25%
1,26%
6,30%
2,83%
24,41%
14,33%
18,27%
10,55%
13,70%
3,31%
0,79%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 50,04%
+9,10
2009: 40,94%

Röstfördelning - valdistrikt Farsta 12 Hauptvägen mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 27 4,25% -11 -3,53 38 7,79%
C Centerpartiet 8 1,26% -3 -0,99 11 2,25%
FP Folkpartiet liberalerna 40 6,30% -16 -5,18 56 11,48%
KD Kristdemokraterna 18 2,83% +8 +0,79 10 2,05%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 155 24,41% +25 -2,23 130 26,64%
V Vänsterpartiet 91 14,33% +30 +1,83 61 12,50%
MP Miljöpartiet de gröna 116 18,27% +29 +0,44 87 17,83%
SD Sverigedemokraterna 67 10,55% +58 +8,71 9 1,84%
FI Feministiskt initiativ 87 13,70% +58 +7,76 29 5,94%
PP Piratpartiet 21 3,31% -29 -6,94 50 10,25%
ÖVR Övriga partier 5 0,79% -2 -0,65 7 1,43%
  Giltiga röster 635 100,00% +147   488 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,78% -4 -1,03 9 1,81%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,47% +3 +0,47    
VDT Valdeltagande 643 50,04% +146 +9,10 497 40,94%
  Antal röstberättigade 1285   +71   1214  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Farsta 12 Hauptvägen mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 2 0,31% +2 +0,31    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,16% +1 +0,16    
JL Junilistan     -6 -1,23 6 1,23%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,31% +1 +0,31 1 0,20%
  Totalt övriga partier 5 0,79% -2 -0,65 7 1,43%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Farsta 12 Hauptvägen mm

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se