2014-05-28 13:15:23

Val till Europaparlamentet - Röster - Helgesta-Hyltinge

13,67%
13,22%
10,10%
3,57%
23,48%
7,13%
9,66%
14,56%
3,12%
0,89%
0,59%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 46,53%
+3,99
2009: 42,54%

Röstfördelning - valdistrikt Helgesta-Hyltinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 92 13,67% -26 -5,67 118 19,34%
C Centerpartiet 89 13,22% +19 +1,75 70 11,48%
FP Folkpartiet liberalerna 68 10,10% -7 -2,19 75 12,30%
KD Kristdemokraterna 24 3,57%   -0,37 24 3,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 158 23,48% -2 -2,75 160 26,23%
V Vänsterpartiet 48 7,13% +20 +2,54 28 4,59%
MP Miljöpartiet de gröna 65 9,66% +6 -0,01 59 9,67%
SD Sverigedemokraterna 98 14,56% +82 +11,94 16 2,62%
FI Feministiskt initiativ 21 3,12% +16 +2,30 5 0,82%
PP Piratpartiet 6 0,89% -26 -4,35 32 5,25%
ÖVR Övriga partier 4 0,59% -19 -3,18 23 3,77%
  Giltiga röster 673 100,00% +63   610 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 1,46% -3 -0,62 13 2,08%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,16 1 0,16%
VDT Valdeltagande 683 46,53% +59 +3,99 624 42,54%
  Antal röstberättigade 1468   +1   1467  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Helgesta-Hyltinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 2 0,30% +2 +0,30    
JL Junilistan 2 0,30% -20 -3,31 22 3,61%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -1   1 0,16%
  Totalt övriga partier 4 0,59% -19 -3,18 23 3,77%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Helgesta-Hyltinge

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se