2014-05-27 11:47:12

Val till Europaparlamentet - Röster - Mörrum östra

9,42%
6,34%
5,80%
3,26%
40,40%
6,70%
10,14%
13,22%
3,08%
0,72%
0,91%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 41,28%
+5,19
2009: 36,09%

Röstfördelning - valdistrikt Mörrum östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 52 9,42% -14 -4,83 66 14,25%
C Centerpartiet 35 6,34% +15 +2,02 20 4,32%
FP Folkpartiet liberalerna 32 5,80% -11 -3,49 43 9,29%
KD Kristdemokraterna 18 3,26% +2 -0,19 16 3,46%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 223 40,40% +37 +0,23 186 40,17%
V Vänsterpartiet 37 6,70% +8 +0,44 29 6,26%
MP Miljöpartiet de gröna 56 10,14% +16 +1,51 40 8,64%
SD Sverigedemokraterna 73 13,22% +44 +6,96 29 6,26%
FI Feministiskt initiativ 17 3,08% +14 +2,43 3 0,65%
PP Piratpartiet 4 0,72% -19 -4,24 23 4,97%
ÖVR Övriga partier 5 0,91% -3 -0,82 8 1,73%
  Giltiga röster 552 100,00% +89   463 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,72% -12 -2,61 16 3,33%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,21 1 0,21%
VDT Valdeltagande 556 41,28% +76 +5,19 480 36,09%
  Antal röstberättigade 1347   +17   1330  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Mörrum östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 3 0,54% +3 +0,54    
JL Junilistan 1 0,18% -7 -1,55 8 1,73%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,18% +1 +0,18    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 5 0,91% -3 -0,82 8 1,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Mörrum östra

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se