2014-05-27 10:44:56

Val till Europaparlamentet - Röster - Rönneholm-Mariedalsv

17,11%
4,94%
11,82%
3,00%
14,99%
5,64%
20,11%
7,94%
10,23%
3,17%
1,06%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 53,12%
+10,76
2009: 42,36%

Röstfördelning - valdistrikt Rönneholm-Mariedalsv

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 97 17,11% -12 -8,42 109 25,53%
C Centerpartiet 28 4,94% +19 +2,83 9 2,11%
FP Folkpartiet liberalerna 67 11,82% -5 -5,05 72 16,86%
KD Kristdemokraterna 17 3,00% +11 +1,59 6 1,41%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 85 14,99% +30 +2,11 55 12,88%
V Vänsterpartiet 32 5,64% +11 +0,73 21 4,92%
MP Miljöpartiet de gröna 114 20,11% +49 +4,88 65 15,22%
SD Sverigedemokraterna 45 7,94% +30 +4,42 15 3,51%
FI Feministiskt initiativ 58 10,23% +32 +4,14 26 6,09%
PP Piratpartiet 18 3,17% -25 -6,90 43 10,07%
ÖVR Övriga partier 6 1,06%   -0,35 6 1,41%
  Giltiga röster 567 100,00% +140   427 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,70% -4 -1,14 8 1,84%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 571 53,12% +136 +10,76 435 42,36%
  Antal röstberättigade 1075   +48   1027  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Rönneholm-Mariedalsv

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 4 0,71% -2 -0,70 6 1,41%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,18% +1 +0,18    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,18% +1 +0,18    
  Totalt övriga partier 6 1,06%   -0,35 6 1,41%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Rönneholm-Mariedalsv

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se