2014-05-27 16:53:41

Val till Europaparlamentet - Röster - Alfshög-Vessige-Askome

10,22%
24,37%
5,97%
4,56%
18,55%
5,03%
14,94%
10,53%
2,36%
2,67%
0,79%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 51,73%
+6,08
2009: 45,65%

Röstfördelning - valdistrikt Alfshög-Vessige-Askome

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 65 10,22% -39 -8,55 104 18,77%
C Centerpartiet 155 24,37% +26 +1,09 129 23,29%
FP Folkpartiet liberalerna 38 5,97% +3 -0,34 35 6,32%
KD Kristdemokraterna 29 4,56% +10 +1,13 19 3,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 118 18,55% +11 -0,76 107 19,31%
V Vänsterpartiet 32 5,03%   -0,74 32 5,78%
MP Miljöpartiet de gröna 95 14,94% +32 +3,57 63 11,37%
SD Sverigedemokraterna 67 10,53% +44 +6,38 23 4,15%
FI Feministiskt initiativ 15 2,36% +13 +2,00 2 0,36%
PP Piratpartiet 17 2,67% -6 -1,48 23 4,15%
ÖVR Övriga partier 5 0,79% -12 -2,28 17 3,07%
  Giltiga röster 636 100,00% +82   554 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,24% -2 -0,52 10 1,77%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,35 2 0,35%
VDT Valdeltagande 644 51,73% +78 +6,08 566 45,65%
  Antal röstberättigade 1245   +5   1240  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Alfshög-Vessige-Askome

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 2 0,31% +2 +0,31    
JL Junilistan 2 0,31% -15 -2,75 17 3,07%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,16% +1 +0,16    
  Totalt övriga partier 5 0,79% -12 -2,28 17 3,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Alfshög-Vessige-Askome

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se