2014-05-28 13:49:17

Val till Europaparlamentet - Röster - Gällinge/Idala/Förlanda

9,47%
19,82%
7,84%
4,73%
15,09%
5,77%
11,69%
17,90%
3,99%
2,37%
1,33%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 52,44%
+8,43
2009: 44,01%

Röstfördelning - valdistrikt Gällinge/Idala/Förlanda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 64 9,47% -18 -6,21 82 15,68%
C Centerpartiet 134 19,82% +13 -3,31 121 23,14%
FP Folkpartiet liberalerna 53 7,84% +8 -0,76 45 8,60%
KD Kristdemokraterna 32 4,73% +4 -0,62 28 5,35%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 102 15,09% +16 -1,35 86 16,44%
V Vänsterpartiet 39 5,77% +14 +0,99 25 4,78%
MP Miljöpartiet de gröna 79 11,69% +33 +2,89 46 8,80%
SD Sverigedemokraterna 121 17,90% +95 +12,93 26 4,97%
FI Feministiskt initiativ 27 3,99% +26 +3,80 1 0,19%
PP Piratpartiet 16 2,37% -29 -6,24 45 8,60%
ÖVR Övriga partier 9 1,33% -9 -2,11 18 3,44%
  Giltiga röster 676 100,00% +153   523 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,74% -7 -1,75 19 3,49%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,37 2 0,37%
VDT Valdeltagande 688 52,44% +144 +8,43 544 44,01%
  Antal röstberättigade 1312   +76   1236  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gällinge/Idala/Förlanda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 5 0,74% -13 -2,70 18 3,44%
  Djurens parti 3 0,44% +3 +0,44    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,15% +1 +0,15    
  Totalt övriga partier 9 1,33% -9 -2,11 18 3,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gällinge/Idala/Förlanda

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se