2014-05-28 19:51:40

Val till Europaparlamentet - Röster - Fjällbacka

21,65%
6,16%
15,67%
5,99%
18,31%
4,58%
10,92%
8,63%
5,99%
1,06%
1,06%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 49,57%
+8,47
2009: 41,10%

Röstfördelning - valdistrikt Fjällbacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 123 21,65% -27 -9,79 150 31,45%
C Centerpartiet 35 6,16% +5 -0,13 30 6,29%
FP Folkpartiet liberalerna 89 15,67% +9 -1,10 80 16,77%
KD Kristdemokraterna 34 5,99% +12 +1,37 22 4,61%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 104 18,31% +24 +1,54 80 16,77%
V Vänsterpartiet 26 4,58% +4 -0,03 22 4,61%
MP Miljöpartiet de gröna 62 10,92% +16 +1,27 46 9,64%
SD Sverigedemokraterna 49 8,63% +44 +7,58 5 1,05%
FI Feministiskt initiativ 34 5,99% +22 +3,47 12 2,52%
PP Piratpartiet 6 1,06% -11 -2,51 17 3,56%
ÖVR Övriga partier 6 1,06% -7 -1,67 13 2,73%
  Giltiga röster 568 100,00% +91   477 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,87%   -0,16 5 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga     -3 -0,62 3 0,62%
VDT Valdeltagande 573 49,57% +88 +8,47 485 41,10%
  Antal röstberättigade 1156   -24   1180  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fjällbacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 4 0,70% +4 +0,70    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,18% +1 +0,18    
JL Junilistan     -13 -2,73 13 2,73%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,18% +1 +0,18    
  Totalt övriga partier 6 1,06% -7 -1,67 13 2,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fjällbacka

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se