2014-05-28 09:33:45

Val till Europaparlamentet - Röster - Centrum, Eklanda

16,68%
5,90%
11,98%
3,69%
11,89%
3,96%
23,41%
4,79%
11,34%
5,44%
0,92%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 63,83%
+16,15
2009: 47,68%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum, Eklanda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 181 16,68% -7 -4,85 188 21,53%
C Centerpartiet 64 5,90% +52 +4,52 12 1,37%
FP Folkpartiet liberalerna 130 11,98% -47 -8,29 177 20,27%
KD Kristdemokraterna 40 3,69% +17 +1,05 23 2,63%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 129 11,89% +6 -2,20 123 14,09%
V Vänsterpartiet 43 3,96% +5 -0,39 38 4,35%
MP Miljöpartiet de gröna 254 23,41% +87 +4,28 167 19,13%
SD Sverigedemokraterna 52 4,79% +36 +2,96 16 1,83%
FI Feministiskt initiativ 123 11,34% +99 +8,59 24 2,75%
PP Piratpartiet 59 5,44% -28 -4,53 87 9,97%
ÖVR Övriga partier 10 0,92% -8 -1,14 18 2,06%
  Giltiga röster 1085 100,00% +212   873 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,91% +1 -0,11 9 1,02%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09%   -0,02 1 0,11%
VDT Valdeltagande 1096 63,83% +213 +16,15 883 47,68%
  Antal röstberättigade 1717   -135   1852  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum, Eklanda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 6 0,55% +6 +0,55    
JL Junilistan 2 0,18% -16 -1,88 18 2,06%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,18% +2 +0,18    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 10 0,92% -8 -1,14 18 2,06%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum, Eklanda

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se