2014-05-27 12:53:14

Val till Europaparlamentet - Röster - Centrum, Landala Egnahem

12,67%
5,82%
13,01%
4,68%
9,13%
8,11%
24,09%
4,91%
13,01%
3,77%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 65,74%
+5,98
2009: 59,77%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum, Landala Egnahem

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 111 12,67% -48 -8,33 159 21,00%
C Centerpartiet 51 5,82% +29 +2,92 22 2,91%
FP Folkpartiet liberalerna 114 13,01% -19 -4,56 133 17,57%
KD Kristdemokraterna 41 4,68% +12 +0,85 29 3,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 80 9,13% +8 -0,38 72 9,51%
V Vänsterpartiet 71 8,11% +10 +0,05 61 8,06%
MP Miljöpartiet de gröna 211 24,09% +55 +3,48 156 20,61%
SD Sverigedemokraterna 43 4,91% +28 +2,93 15 1,98%
FI Feministiskt initiativ 114 13,01% +84 +9,05 30 3,96%
PP Piratpartiet 33 3,77% -32 -4,82 65 8,59%
ÖVR Övriga partier 7 0,80% -8 -1,18 15 1,98%
  Giltiga röster 876 100,00% +119   757 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1 0,11% -9 -1,19 10 1,30%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 877 65,74% +109 +5,98 768 59,77%
  Antal röstberättigade 1334   +49   1285  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum, Landala Egnahem

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 3 0,34% +3 +0,34    
JL Junilistan 3 0,34% -11 -1,51 14 1,85%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,11% +1 +0,11    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,13 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 7 0,80% -8 -1,18 15 1,98%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum, Landala Egnahem

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se