2014-05-27 09:15:01

Val till Europaparlamentet - Röster - Centrum, Vasastaden, Norra

21,56%
4,79%
13,41%
6,95%
8,62%
5,15%
16,89%
6,11%
12,34%
2,28%
1,92%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 55,04%
+9,87
2009: 45,17%

Röstfördelning - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 180 21,56% -54 -9,64 234 31,20%
C Centerpartiet 40 4,79% +23 +2,52 17 2,27%
FP Folkpartiet liberalerna 112 13,41% -4 -2,05 116 15,47%
KD Kristdemokraterna 58 6,95% -3 -1,19 61 8,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 72 8,62% +8 +0,09 64 8,53%
V Vänsterpartiet 43 5,15% +5 +0,08 38 5,07%
MP Miljöpartiet de gröna 141 16,89% +16 +0,22 125 16,67%
SD Sverigedemokraterna 51 6,11% +42 +4,91 9 1,20%
FI Feministiskt initiativ 103 12,34% +78 +9,00 25 3,33%
PP Piratpartiet 19 2,28% -30 -4,26 49 6,53%
ÖVR Övriga partier 16 1,92% +4 +0,32 12 1,60%
  Giltiga röster 835 100,00% +85   750 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,48% -3 -0,45 7 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,24% +2 +0,24    
VDT Valdeltagande 841 55,04% +84 +9,87 757 45,17%
  Antal röstberättigade 1528   -148   1676  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Norra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 7 0,84% +7 +0,84    
JL Junilistan 5 0,60% -5 -0,73 10 1,33%
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,36% +3 +0,36    
  Äkta Demokrati 1 0,12% +1 +0,12    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,13 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -1   1 0,13%
  Totalt övriga partier 16 1,92% +4 +0,32 12 1,60%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Centrum, Vasastaden, Norra

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se