2014-05-27 12:56:36

Val till Europaparlamentet - Röster - Markbacken

3,49%
2,54%
2,86%
6,03%
40,00%
10,48%
14,29%
8,89%
5,40%
4,13%
1,90%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 40,46%
+3,48
2009: 36,98%

Röstfördelning - valdistrikt Markbacken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 11 3,49% +2 -0,12 9 3,61%
C Centerpartiet 8 2,54% +4 +0,93 4 1,61%
FP Folkpartiet liberalerna 9 2,86% -8 -3,97 17 6,83%
KD Kristdemokraterna 19 6,03% +2 -0,80 17 6,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 126 40,00% +9 -6,99 117 46,99%
V Vänsterpartiet 33 10,48% +8 +0,44 25 10,04%
MP Miljöpartiet de gröna 45 14,29% +23 +5,45 22 8,84%
SD Sverigedemokraterna 28 8,89% +16 +4,07 12 4,82%
FI Feministiskt initiativ 17 5,40% +16 +5,00 1 0,40%
PP Piratpartiet 13 4,13% -2 -1,90 15 6,02%
ÖVR Övriga partier 6 1,90% -4 -2,11 10 4,02%
  Giltiga röster 315 100,00% +66   249 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,94% -5 -2,18 8 3,11%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,63% +2 +0,63    
VDT Valdeltagande 320 40,46% +63 +3,48 257 36,98%
  Antal röstberättigade 791   +96   695  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Markbacken

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
  Djurens parti 4 1,27% +4 +1,27    
JL Junilistan     -7 -2,81 7 2,81%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,63% -1 +0,63 3 1,20%
  Totalt övriga partier 6 1,90% -4 -2,11 10 4,02%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Markbacken

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se