Statistik

Här finnas övergripande statistik om valet till Europaparlamentet 2014 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Se teckenförklaring och information om datat längst ner på sidan.

Slutligt valresultat

Zip-filen innehåller rådatafiler i xml-format som visar det slutliga valresultatet, t.ex. röstfördelning, mandatfördelning, valdeltagande och personröster.

slutresultat.zip

Filerna visar röstfördelning i antal och procent, samt valdeltagande, uppdelat per valdistrikt respektive kommun.

ep2014_valresultat_per_kommun.xls ep2014_valresultat_per_kommun.skv

ep2014_valresultat_per_valdistrikt.xls ep2014_valresultat_per_valdistrikt.skv

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kan uppdateras t.o.m 25 juli

Filerna innehåller antal röster på partier som ej beställt valsedlar och i vilka valdistrikt rösterna räknats. Filerna kan uppdateras t.o.m. den 25 juli eftersom länsstyrelserna enligt Valförordningen (SFS 2005:874) ska redovisa antalet godkända valsedlar för partier som inte tagit mandat i Europaparlamentet senast 2 månader efter valdagen.

handskrivna.xls handskrivna.skv

Preliminärt valresultat - valnatt

Zip-filen innehåller ett antal xml-filer som visar det preliminära valresultatet från valnatten, t.ex. röstfördelning för de större partierna, mandatfördelning och valdeltagande.

valnatt.zip

Valsedlar och kandidater

Rådatafilen innehåller information om kandidater med uppgift om kön, ålder, ordning på valsedeln, namn, kandidatnummer, samt listnummer på valsedeln. Uppdateras dagligen t.o.m. valdagen.

alkandur_E.skv

Partier som anmält kandidater

partier_som_anmalt_kandidater.xls

Mottagna förtidsröster

Förtidsröstningen pågår den 7-25 maj. Kommunerna ska registrera in antal mottagna förtidsröster per röstningslokal. Tabellen visar hur många förtidsröster som registrerats fram till och med gårdagen och hur många som registrerats motsvarande tidpunkt 2009. Statistiken uppdateras varje natt.

Mottagna förtidsröster i landet, per län och per kommun, ackumulerat antal

Rådatafilerna innehåller mottagna förtidsröster per röstningslokal och dag.

mottagna_fortidsroster.xls mottagna_fortidsroster.skv

Röstningslokaler och vallokaler

Vallokaler

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och koordinater i RT90 till alla fastställda vallokaler.

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Filerna innehåller besöksadresser, öppettider och ibland koordinater i RT90 till alla fastställda röstningslokaler.

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

Utlandsmyndigheter

Filerna innehåller besöksadresser och öppettider till alla ambassader och konsulat etc. som har förtidsröstning.

utlmynd.xml

Röstberättigade

Röstberättigadestatistiken innehåller röstberättigade uppdelat på ålder, kön, förstagångsväljare, ej svenska medborgare och folkbokförda utomlands. Med förstagångsväljare menas en röstberättigad person som av åldersskäl fått rösträtt i valet till Europaparlamentet för första gången.

Statistiken är baserad på uppgifterna valdagen den 25 maj.

webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Utlandssvenskar per land

Antal röstberättigade utlandssvenskar, per land (den 1 april 2014)

Unionsmedborgare per län

Antal unionsmedborgare folkbokförda i Sverige, per län (den 15 april 2014)

GIS

Filerna är zippade och innehåller shape-filer som visar namn och id på respektive geografisk enhet. Du måste ha speciell GIS-programvara för att se dessa filer.

alla län alla kommuner alla kommunvalkretsar alla valdistrikt

 

Teckenförklaring och om datat:

XML-data (.xml)
  • Lämpar sig väl för såväl lagring som maskinella bearbetningar.
Semikolonseparerad textfil (.skv)
  • Kan importeras i t.ex. Excel. Högerklicka på länken, spara ner filen till din dator. Högerklicka sedan på den nedladdade filen, välj öppna med excel.
Excel-fil (.xls)
  • Kan öppnas i kalkylprogram som t.ex. Excel.
Zip-fil (.zip)
  • Komprimerad fil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val.se