Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Sollentuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sollentuna

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Norra Rotebro 1202 15,9% 31,6% 30,0% 22,5% 7,3% 50,1% 49,9% 0,6% 2,4%
11 Gillbo-Gillberga 1357 15,1% 32,6% 29,3% 23,0% 9,3% 50,3% 49,7% 1,0% 1,7%
12 Södra Rotebro 1077 17,9% 33,5% 27,4% 21,2% 6,9% 49,9% 50,1% 0,5% 3,2%
13 Rotsunda 625 20,5% 38,1% 29,1% 12,3% 8,5% 53,1% 46,9% 0,8% 2,7%
14 Rotsunda gård 829 19,5% 34,5% 30,2% 15,8% 7,6% 47,8% 52,2% 0,5% 3,5%
15 Rotsunda strand 1114 14,5% 30,4% 27,4% 27,6% 7,5% 47,7% 52,3% 1,4% 2,7%
21 Södra Viby 1275 17,3% 32,0% 32,6% 18,1% 10,5% 51,1% 48,9% 1,7% 1,9%
22 Norra Viby 1396 17,9% 40,0% 33,2% 8,9% 10,9% 49,5% 50,5% 1,1% 2,0%
23 Östra Viby 1160 14,5% 30,3% 27,7% 27,6% 6,9% 51,2% 48,8% 1,2% 2,0%
31 Norra Norrviken 1169 13,9% 36,9% 23,5% 25,7% 6,8% 46,8% 53,2% 1,2% 2,5%
32 Södra Norrviken 1504 15,4% 30,3% 24,3% 30,1% 7,6% 49,1% 50,9% 1,3% 5,9%
41 Vaxmora-Väsjön 1212 15,7% 39,8% 24,6% 20,0% 7,8% 50,9% 49,1% 1,5% 3,1%
42 Edsängen-Solängen 1391 14,7% 33,6% 26,5% 25,2% 10,6% 52,0% 48,0% 0,9% 1,7%
51 Norra Häggvik 1333 22,9% 28,5% 19,7% 28,9% 4,7% 47,5% 52,5% 0,8% 2,0%
52 Södra Häggvik 1155 15,7% 29,4% 25,0% 30,0% 6,6% 46,4% 53,6% 0,7% 2,7%
53 Skälby-Ängstorp 1186 14,8% 39,5% 25,6% 20,2% 6,2% 49,2% 50,8% 1,3% 2,7%
54 Nytorp 1304 13,8% 30,1% 29,9% 26,2% 7,7% 49,8% 50,2% 0,7% 3,0%
61 Edsbergs centrum 1158 22,5% 36,1% 22,4% 19,1% 6,7% 48,6% 51,4% 0,9% 4,1%
62 Västra Edsberg 1154 20,4% 28,5% 20,2% 30,9% 4,8% 45,9% 54,1% 0,3% 1,7%
63 Östra Edsberg 1154 20,5% 32,4% 20,9% 26,2% 6,6% 45,3% 54,7% 0,9% 1,8%
64 Landsnora 1194 19,1% 30,3% 27,7% 22,9% 7,5% 50,6% 49,4% 1,1% 3,0%
65 Södra Edsberg 1309 17,0% 29,7% 22,8% 30,4% 3,4% 45,5% 54,5% 0,7% 1,8%
70 Södra Töjnan 1413 14,5% 35,5% 26,1% 23,9% 8,0% 48,4% 51,6% 0,9% 2,6%
71 Norra Töjnan 1313 17,2% 32,4% 28,5% 21,9% 9,7% 49,0% 51,0% 1,1% 3,2%
72 Hästhagen 1175 27,9% 41,4% 17,2% 13,5% 7,1% 50,6% 49,4% 1,4% 1,5%
73 Östra Bagarby 764 27,5% 33,2% 17,8% 21,5% 5,9% 50,1% 49,9% 0,8% 4,1%
74 Västra Bagarby 1203 20,9% 32,9% 23,5% 22,6% 7,4% 49,3% 50,7% 0,7% 3,2%
75 Fågelsången 1120 13,1% 36,8% 24,6% 25,4% 7,4% 48,8% 51,2% 0,9% 2,4%
76 Turebergs villastad 1202 15,4% 34,9% 31,8% 18,0% 8,2% 50,5% 49,5% 0,9% 3,3%
77 Sollentuna centrum 1357 17,8% 28,1% 18,9% 35,3% 6,0% 46,1% 53,9% 0,6% 6,2%
78 Norra Bagarby 1372 18,4% 36,6% 17,0% 28,0% 4,2% 44,0% 56,0% 0,9% 1,7%
79 Mellersta Bagarby 1145 23,1% 33,0% 25,1% 18,9% 10,4% 48,6% 51,4% 0,7% 4,1%
80 Falkberget-Kärrdal 1424 14,5% 35,4% 29,9% 20,2% 9,1% 49,8% 50,2% 1,3% 2,5%
81 Sjöberg 1438 15,8% 30,9% 30,3% 23,1% 8,7% 49,7% 50,3% 1,0% 4,7%
82 Sjöbergs centrum 1185 20,4% 30,6% 21,9% 27,1% 5,1% 46,6% 53,4% 0,7% 2,4%
90 Edsviken 1409 17,8% 32,8% 31,4% 18,0% 10,2% 50,7% 49,3% 0,6% 2,8%
91 Eriksberg 1194 16,8% 35,6% 27,6% 20,0% 8,3% 49,9% 50,1% 1,2% 3,4%
92 Helenelunds centrum 1128 18,8% 38,8% 21,3% 21,1% 5,4% 49,5% 50,5% 1,4% 4,1%
93 Tegelhagen 1424 11,8% 41,6% 23,7% 23,0% 6,1% 48,2% 51,8% 1,2% 2,7%
94 Kummelby-Edsviken 1446 14,5% 32,8% 30,7% 22,1% 9,7% 52,1% 47,9% 1,0% 7,6%
95 Silverdal 1181 8,2% 67,8% 17,5% 6,4% 4,2% 48,9% 51,1% 0,8% 0,3%
Sollentuna 50151 17,2% 34,5% 25,6% 22,7% 7,5% 49,0% 51,0% 1,0% 3,0%

http://www.val.se