Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sundbyberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 1 1528 26,9% 43,0% 17,3% 12,8% 3,1% 52,6% 47,4% 0,7% 3,1%
Centrala Sundbyberg 2 1330 17,2% 36,8% 21,7% 24,2% 2,7% 46,4% 53,6% 0,8% 8,4%
Centrala Sundbyberg 3 1242 20,1% 36,2% 24,7% 18,9% 3,7% 50,2% 49,8% 1,1% 2,9%
Centrala Sundbyberg 4 1039 30,3% 36,9% 17,9% 14,9% 4,2% 48,8% 51,2% 0,9% 3,5%
Centrala Sundbyberg 5 1417 24,7% 34,6% 21,6% 19,1% 3,6% 49,6% 50,4% 1,3% 2,1%
Centrala Sundbyberg 6 1389 22,1% 36,1% 23,5% 18,3% 4,9% 49,7% 50,3% 0,9% 2,2%
Centrala Sundbyberg 7 1046 25,1% 37,7% 19,2% 18,0% 3,1% 49,6% 50,4% 1,0% 2,5%
Duvbo 1 1059 19,0% 35,8% 26,7% 18,5% 7,0% 50,2% 49,8% 1,0% 1,7%
Duvbo 2 1067 15,2% 29,2% 28,6% 27,0% 9,1% 49,3% 50,7% 0,9% 2,7%
Hallonbergen 1 993 21,1% 36,8% 22,7% 19,4% 8,0% 50,9% 49,1% 1,0% 4,0%
Hallonbergen 2 1103 23,0% 31,7% 20,5% 24,8% 8,1% 47,6% 52,4% 0,3% 4,2%
Hallonbergen 3 1088 23,4% 35,9% 24,6% 16,0% 9,1% 52,3% 47,7% 0,8% 4,0%
Lilla Alby 1 1581 25,3% 39,2% 18,9% 16,6% 4,6% 50,2% 49,8% 0,6% 2,6%
Lilla Alby 2 1548 18,8% 36,3% 23,3% 21,6% 3,6% 48,7% 51,3% 1,0% 2,1%
Lilla Alby 3 1257 12,0% 30,6% 25,3% 32,1% 2,0% 49,6% 50,4% 1,1% 2,0%
Lilla Alby 4 1162 18,7% 38,4% 22,4% 20,6% 3,0% 49,8% 50,2% 1,0% 2,3%
Lilla Ursvik/Brotorp/Kymlinge 1788 17,7% 57,0% 16,8% 8,5% 5,6% 49,3% 50,7% 0,6% 1,0%
Rissne 1 1443 27,0% 42,8% 19,8% 10,5% 5,9% 50,2% 49,8% 1,1% 2,7%
Rissne 2 1487 22,0% 37,9% 24,9% 15,2% 7,8% 49,0% 51,0% 1,5% 2,1%
Rissne 3 1134 22,1% 42,5% 22,5% 12,9% 7,8% 52,1% 47,9% 1,2% 3,1%
Rissne 4 1256 20,1% 37,7% 26,2% 16,1% 6,3% 47,7% 52,3% 1,0% 3,5%
Stora Ursvik 1 1733 22,9% 59,8% 11,5% 5,8% 3,3% 50,8% 49,2% 1,3% 5,6%
Stora Ursvik 2 1061 33,4% 51,7% 9,8% 5,1% 4,8% 52,4% 47,6% 1,4% 0,6%
Stora Ursvik 3 941 26,8% 55,9% 11,6% 5,7% 4,1% 49,4% 50,6% 1,4% 0,6%
Storskogen 1 1409 11,2% 25,3% 31,4% 32,0% 3,8% 44,9% 55,1% 0,9% 2,8%
Storskogen 2 1122 23,9% 35,4% 19,6% 21,1% 5,8% 50,9% 49,1% 1,1% 2,8%
Tulemarken 1358 17,6% 40,1% 23,8% 18,6% 3,6% 47,1% 52,9% 0,7% 1,9%
Ör 1522 22,1% 38,4% 19,1% 20,4% 5,8% 50,7% 49,3% 1,2% 1,8%
Sundbyberg 36103 21,6% 39,7% 21,2% 17,5% 5,0% 49,6% 50,4% 1,0% 2,8%

http://www.val.se