Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Vaxholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vaxholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vaxholm Mitt 1558 15,6% 22,2% 25,5% 36,7% 6,2% 44,9% 55,1% 0,6% 2,1%
Vaxholm Nordost 1149 14,2% 37,8% 30,6% 17,4% 10,5% 50,0% 50,0% 0,7% 3,4%
Vaxholm Norr 1707 13,1% 45,6% 25,4% 15,8% 8,8% 50,0% 50,0% 0,4% 1,6%
Vaxholm Sydost 1440 10,2% 20,3% 25,9% 43,6% 5,0% 47,2% 52,8% 0,9% 3,5%
Vaxholm Väst 1647 17,5% 30,9% 25,4% 26,2% 6,4% 49,6% 50,4% 1,4% 2,4%
Vaxholm Öst 1392 14,0% 27,4% 30,6% 27,9% 7,5% 50,2% 49,8% 0,6% 3,4%
Vaxholm 8893 14,2% 30,8% 27,0% 28,0% 7,3% 48,6% 51,4% 0,8% 2,7%

http://www.val.se