Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Håbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Håbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekillaområdet 1312 18,4% 33,8% 25,0% 22,9% 8,2% 50,3% 49,7% 0,8% 1,4%
Eneby 1963 19,2% 32,1% 22,2% 26,5% 7,7% 49,1% 50,9% 0,8% 1,2%
Fånäs 1127 15,9% 28,8% 25,9% 29,4% 7,0% 48,5% 51,5% 0,5% 1,6%
Mansängen 1042 21,2% 32,8% 21,3% 24,7% 8,9% 44,8% 55,2% 0,8% 1,9%
Råby 2119 14,4% 42,2% 24,4% 18,9% 7,5% 51,0% 49,0% 0,8% 2,1%
Skokloster 1673 18,8% 32,8% 28,3% 20,1% 6,8% 53,9% 46,1% 1,1% 2,2%
Skörby 1580 15,8% 45,0% 23,9% 15,3% 8,8% 52,1% 47,9% 0,8% 1,3%
Västerängen 1902 16,6% 26,7% 17,6% 39,1% 6,0% 47,5% 52,5% 1,3% 2,3%
Åsenområdet 1267 14,7% 31,1% 27,4% 26,8% 6,2% 51,6% 48,4% 1,2% 2,1%
Övergran 1518 13,6% 33,7% 33,0% 19,8% 5,5% 52,8% 47,2% 1,0% 2,6%
Håbo 15503 16,7% 34,2% 24,7% 24,3% 7,2% 50,3% 49,7% 0,9% 1,9%

http://www.val.se