Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Älvkarleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Älvkarleby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 1317 12,1% 27,8% 27,1% 33,0% 4,8% 50,6% 49,4% 0,3% 1,0%
Gårdskär 480 9,8% 19,6% 29,6% 41,0% 3,8% 52,9% 47,1%   1,9%
Jungfruholmen 1462 17,2% 26,1% 25,4% 31,3% 5,4% 51,2% 48,8% 0,6% 1,4%
Skutskärs Centrum 1656 17,6% 26,8% 24,5% 31,1% 5,0% 49,2% 50,8% 0,2% 0,9%
Älvkarleö bruk-Marma 762 10,9% 29,1% 29,5% 30,4% 4,9% 51,4% 48,6% 0,3% 0,9%
Östanån 1305 12,6% 28,7% 26,7% 31,9% 5,5% 48,6% 51,4% 0,2% 0,7%
Älvkarleby 6982 14,3% 27,0% 26,5% 32,2% 5,0% 50,3% 49,7% 0,3% 1,1%

http://www.val.se