Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Uppsala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almungebygden 877 14,0% 30,6% 29,4% 26,0% 5,5% 53,7% 46,3% 0,7% 1,4%
Almunge tätort 639 16,1% 32,1% 22,4% 29,4% 6,6% 49,6% 50,4%   4,5%
Balingsta-Ramsta-Hagby 1146 16,8% 37,3% 24,0% 22,0% 7,2% 50,2% 49,8% 0,9% 1,8%
Bergsbrunna 1006 13,1% 31,6% 29,5% 25,7% 8,2% 49,5% 50,5% 0,4% 2,1%
Berthåga-Flogsta 1112 38,8% 19,8% 15,1% 26,3% 12,1% 49,4% 50,6% 0,9% 2,1%
Björklinge glesbygd 886 16,7% 35,4% 27,0% 20,9% 8,2% 51,4% 48,6% 0,7% 1,0%
Byggmästaren 1127 32,8% 29,9% 13,8% 23,4% 6,2% 48,0% 52,0% 0,8% 1,4%
Byggmästarparken 1170 23,7% 27,3% 21,4% 27,7% 4,4% 47,3% 52,7% 0,3% 1,7%
Bälinge glesbygd 892 12,4% 36,5% 25,7% 25,3% 7,5% 49,9% 50,1% 0,1% 1,5%
Bälinge tätort 1188 14,1% 40,6% 18,5% 26,8% 9,6% 49,0% 51,0% 0,3% 2,8%
Börje 762 15,4% 38,8% 28,0% 17,8% 7,9% 50,5% 49,5% 0,3% 3,1%
Centrala Kungsängen 1116 15,9% 33,8% 21,9% 28,4% 3,4% 47,8% 52,2% 1,4% 1,9%
Centrala Luthagen 1207 28,2% 26,8% 21,4% 23,6% 7,8% 46,9% 53,1% 1,2% 3,1%
Centrala Svartbäcken 1275 26,6% 32,8% 18,4% 22,2% 5,6% 46,3% 53,7% 0,4% 1,6%
Centrala Årsta 976 16,5% 16,9% 15,9% 50,7% 3,2% 43,3% 56,7% 0,4% 1,2%
Centrum 922 25,3% 25,4% 18,7% 30,7% 7,0% 51,0% 49,0% 0,5% 5,7%
Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1370 11,3% 39,1% 25,7% 23,9% 5,1% 51,3% 48,7% 1,1% 1,2%
Danmark 797 14,2% 38,6% 25,7% 21,5% 7,8% 52,3% 47,7% 0,5% 2,4%
Djäknegatan 745 57,2% 24,7% 8,5% 9,7% 11,3% 47,4% 52,6% 1,1% 3,4%
Ekeby 967 19,2% 33,4% 22,1% 25,2% 7,0% 45,8% 54,2% 1,8% 2,2%
Eriksberg-Håga 1195 14,0% 29,4% 22,3% 34,3% 3,9% 45,3% 54,7% 0,8% 2,3%
Eriksberg-Marmorvägen 1053 15,9% 38,8% 23,9% 21,4% 3,4% 49,4% 50,6% 0,9% 3,0%
Eriksberg-Västertorg 1114 21,0% 32,7% 19,8% 26,5% 6,2% 45,8% 54,2% 1,5% 2,5%
Eriksdal 1403 16,9% 27,3% 21,7% 34,1% 5,3% 45,1% 54,9% 1,4% 2,9%
Faringe-Bladåker 542 16,6% 27,3% 29,7% 26,4% 6,1% 51,7% 48,3% 0,2% 6,1%
Fjärdingen 1014 34,3% 19,7% 17,9% 28,0% 11,6% 46,7% 53,3% 2,0% 4,9%
Funbo 1150 13,3% 36,5% 27,3% 22,9% 6,6% 50,6% 49,4% 0,4% 1,4%
Fyrisvall-Seminariet 1234 18,8% 33,1% 23,7% 24,3% 6,9% 46,5% 53,5% 0,5% 2,5%
Fålhagen-Almtuna 1146 36,5% 34,7% 16,1% 12,7% 5,5% 48,0% 52,0% 1,4% 2,0%
Fålhagen-Boländerna 917 29,8% 33,8% 20,2% 16,2% 7,5% 50,2% 49,8% 1,0% 4,1%
Fålhagen-Vaksala Torg 1145 33,2% 31,1% 17,2% 18,5% 6,8% 45,9% 54,1% 0,9% 2,6%
Fålhagen-Östra Station 1368 27,7% 34,8% 19,8% 17,7% 6,7% 48,1% 51,9% 1,7% 3,7%
Gamla Storvreta 765 12,5% 39,3% 22,9% 25,2% 6,7% 51,0% 49,0% 0,8% 5,0%
Gamla Uppsala 1714 18,7% 42,8% 22,1% 16,5% 7,9% 50,4% 49,6% 0,6% 0,9%
Gottsunda-Blomdahls väg 835 19,6% 41,2% 21,3% 17,8% 7,7% 53,5% 46,5% 0,5% 4,6%
Gottsunda centrum 1094 16,7% 28,4% 21,3% 33,5% 6,9% 44,6% 55,4% 1,1% 3,1%
Gottsunda-Vårdsätra 1453 17,1% 32,4% 32,8% 17,7% 11,1% 48,4% 51,6% 1,1% 1,5%
Gränbyparken 1080 34,9% 39,4% 14,1% 11,7% 9,9% 48,7% 51,3% 1,8% 3,3%
Gunsta tätort 683 14,1% 43,2% 24,6% 18,2% 7,6% 51,5% 48,5% 0,6% 3,4%
Gåvsta 937 16,0% 37,2% 23,3% 23,5% 8,3% 51,5% 48,5% 0,2% 3,4%
Husbyborg 1204 24,5% 39,0% 19,0% 17,4% 7,5% 49,7% 50,3% 0,8% 1,3%
Hällby 1556 33,2% 38,0% 11,7% 17,0% 5,3% 47,6% 52,4% 0,6% 0,4%
Jumkil-Åkerby 968 15,1% 32,3% 26,0% 26,5% 5,5% 50,1% 49,9% 0,1% 3,4%
Järlåsa 958 14,2% 29,6% 28,7% 27,5% 6,1% 52,6% 47,4% 0,5% 2,3%
Kantorsgatan 1162 80,3% 15,4% 3,0% 1,3% 27,6% 48,3% 51,7% 0,9% 2,5%
Knutby 1107 13,6% 27,6% 27,0% 31,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,4% 2,8%
Kungsgärdet 646 16,1% 29,9% 27,4% 26,6% 8,7% 48,0% 52,0% 1,1% 2,5%
Kungsängens gård-Vilan 682 13,3% 35,8% 25,7% 25,2% 7,8% 49,1% 50,9% 0,9% 1,3%
Kvarnen 1107 15,4% 27,8% 23,5% 33,3% 5,2% 47,4% 52,6% 0,4% 3,3%
Kåbo 887 44,2% 18,5% 16,7% 20,6% 12,5% 49,8% 50,2% 1,8% 2,6%
Kåbo-Batteriparken 937 36,2% 33,9% 16,0% 13,9% 11,3% 49,9% 50,1% 1,4% 3,0%
Källparken 1812 27,3% 40,9% 17,5% 14,3% 7,5% 48,7% 51,3% 0,8% 1,5%
Källsprånget 630 15,1% 32,1% 22,2% 30,6% 5,9% 44,1% 55,9% 0,5% 2,2%
Körveln 1317 17,5% 32,0% 25,0% 25,5% 5,4% 44,3% 55,7% 1,0% 2,0%
Lindbacken 942 10,7% 79,2% 7,9% 2,2% 3,0% 48,3% 51,7% 0,8% 0,4%
Linnéträdgården 713 20,3% 25,4% 24,3% 30,0% 4,8% 48,7% 51,3% 1,0% 3,1%
Luthagen-Prästgårdsgatan 1274 29,9% 29,5% 18,9% 21,7% 8,2% 44,9% 55,1% 0,3% 2,9%
Länna 680 14,7% 30,4% 27,2% 27,6% 6,3% 50,7% 49,3% 0,7% 2,6%
Lövstalöt 1422 13,9% 41,4% 21,0% 23,6% 8,0% 51,4% 48,6% 0,2% 0,5%
Malma backe-Valsätra 641 17,2% 35,4% 26,8% 20,6% 7,0% 46,5% 53,5% 1,4% 2,2%
Mellersta Gottsunda 847 19,4% 42,5% 23,6% 14,5% 7,2% 51,2% 48,8% 0,4% 3,5%
Mellersta Sunnersta 1169 15,1% 36,1% 27,7% 21,1% 10,5% 50,3% 49,7% 1,0% 2,3%
Mellersta Sävja 1093 22,7% 33,5% 23,8% 20,0% 9,7% 47,9% 52,1% 0,7% 2,6%
Mikaelsplan 779 18,6% 27,5% 20,2% 33,8% 5,9% 47,4% 52,6% 0,6% 2,4%
Nordvästra Sävja 936 18,5% 29,1% 28,2% 24,3% 7,6% 46,0% 54,0% 0,7% 1,5%
Nordöstra Sävja 834 18,6% 30,5% 31,3% 19,7% 10,0% 46,5% 53,5% 0,5% 2,5%
Nordöstra Valsätra 881 15,1% 27,5% 25,2% 32,2% 8,4% 48,4% 51,6% 1,1% 4,3%
Norra Fålhagen 1150 28,8% 29,6% 20,0% 21,7% 8,3% 48,3% 51,7% 0,4% 3,0%
Norra Gottsunda 982 20,5% 43,3% 22,6% 13,6% 7,1% 52,4% 47,6% 0,7% 5,7%
Norra Gränby 1515 29,5% 35,0% 16,6% 18,9% 7,3% 48,3% 51,7% 0,3% 2,2%
Norra Kapellgärdet 1036 25,2% 43,5% 18,4% 12,8% 6,0% 49,7% 50,3% 1,4% 1,4%
Norra Kungsängen 1403 37,3% 32,9% 13,6% 16,1% 8,1% 46,5% 53,5% 1,5% 0,9%
Norra Kvarngärdet 1389 33,3% 43,6% 13,9% 9,3% 6,5% 49,3% 50,7% 3,1% 2,5%
Norra Luthagen 1045 30,0% 21,7% 17,6% 30,7% 8,9% 46,3% 53,7% 1,1% 2,9%
Norra Löten 1119 20,3% 34,9% 21,3% 23,6% 7,6% 45,4% 54,6% 0,4% 1,8%
Norra Norby 851 15,2% 25,7% 29,5% 29,6% 8,8% 49,1% 50,9% 1,1% 2,8%
Norra Nyby 1318 21,1% 25,3% 17,1% 36,5% 7,1% 48,3% 51,7% 0,7% 1,8%
Norra Salabacke 1218 18,6% 26,1% 16,1% 39,2% 5,1% 46,7% 53,3% 0,6% 2,0%
Norra Storvreta 1117 13,5% 41,1% 19,3% 26,1% 8,1% 47,9% 52,1% 0,5% 0,6%
Norra Sunnersta 928 25,0% 30,8% 24,5% 19,7% 12,8% 49,7% 50,3% 1,2% 2,8%
Norra Svartbäcken 1049 14,2% 26,9% 27,6% 31,3% 8,9% 47,3% 52,7% 0,6% 1,1%
Norra Årsta 1224 17,2% 31,2% 21,2% 30,5% 3,7% 46,4% 53,6% 0,4% 2,4%
Nyby gård 872 18,0% 33,4% 22,9% 25,7% 7,0% 45,8% 54,2% 0,3% 2,6%
Nåntuna 1049 10,9% 41,6% 21,4% 26,1% 5,8% 48,5% 51,5% 0,9% 3,0%
Observatoriet 1128 80,9% 10,8% 2,7% 5,7% 18,5% 50,1% 49,9% 1,4% 3,9%
Orphei drängars plats 978 27,9% 16,6% 16,4% 39,2% 9,9% 47,1% 52,9% 0,7% 3,8%
Rackarberget 1087 80,1% 15,9% 1,5% 2,5% 27,9% 46,7% 53,3% 1,3% 4,8%
Rasbokil 627 15,8% 37,3% 24,7% 22,2% 5,7% 50,6% 49,4% 1,1% 6,7%
Rickomberga 1118 12,6% 29,6% 21,6% 36,1% 5,1% 43,6% 56,4% 0,9% 1,9%
Rosendal 1660 61,6% 24,5% 9,0% 4,8% 18,4% 51,7% 48,3% 1,4% 0,4%
Samariterhemmet 1168 17,4% 25,1% 17,4% 40,2% 4,4% 44,5% 55,5% 0,8% 3,3%
Sankt Johannes 1135 44,1% 19,6% 14,6% 21,7% 14,0% 49,0% 51,0% 1,9% 3,9%
Sernanders väg 999 69,5% 18,6% 7,2% 4,7% 28,6% 52,7% 47,3% 2,1% 4,0%
Skolparken 1111 24,6% 17,3% 16,7% 41,4% 8,1% 46,7% 53,3% 1,0% 2,9%
Skomakarberget 867 15,2% 26,6% 29,0% 29,2% 4,3% 44,4% 55,6% 0,1% 1,5%
Skuttunge 798 19,3% 36,3% 26,8% 17,5% 6,8% 51,8% 48,2% 0,1% 1,3%
Skyttorp-Tensta 1430 17,3% 32,6% 27,1% 23,1% 7,8% 52,6% 47,4% 0,6% 2,7%
Slavsta 1355 19,4% 41,1% 22,7% 16,8% 8,4% 49,7% 50,3% 1,0% 2,1%
Sommarro 1328 25,0% 31,7% 20,1% 23,2% 7,3% 45,5% 54,5% 1,4% 3,0%
Stavby 599 14,5% 36,1% 25,0% 24,4% 5,3% 47,7% 52,3% 0,5% 3,7%
Stenhagen-Herrhagen 1032 18,5% 37,4% 28,7% 15,4% 10,0% 47,6% 52,4% 0,9% 1,6%
Stenhagen-Kvarnbo 918 21,1% 32,0% 27,7% 19,2% 9,5% 47,7% 52,3% 1,0% 3,5%
Storvretabygden 842 14,7% 36,7% 26,2% 22,3% 8,0% 52,1% 47,9% 0,6% 0,7%
Storvreta-Lyckebo 1117 15,5% 43,2% 23,3% 18,1% 7,5% 47,4% 52,6% 0,4% 2,1%
Studentvägen 1082 84,4% 11,8% 1,8% 2,0% 26,4% 54,8% 45,2% 1,4% 3,0%
Svartbäcken-Fyrishov 972 21,3% 24,2% 18,6% 35,9% 4,9% 44,5% 55,5% 0,5% 2,4%
Sydvästra Luthagen 1168 39,4% 30,1% 14,0% 16,6% 11,3% 45,5% 54,5% 0,3% 3,3%
Sydvästra Valsätra 761 21,0% 40,6% 21,4% 17,0% 9,6% 53,4% 46,6% 1,2% 6,8%
Södra Centrum 1010 18,2% 27,6% 20,7% 33,5% 6,0% 47,3% 52,7% 0,4% 3,5%
Södra Flogsta 1179 12,9% 30,5% 24,4% 32,1% 6,4% 47,2% 52,8% 1,0% 4,2%
Södra Gottsunda 961 19,0% 37,9% 25,9% 17,2% 8,5% 46,6% 53,4% 0,4% 3,5%
Södra Gränby 1056 22,1% 25,0% 22,9% 30,0% 6,6% 47,5% 52,5% 0,2% 1,4%
Södra Kungsängen 1037 38,2% 38,8% 15,0% 8,0% 6,9% 48,2% 51,8% 1,4% 0,8%
Södra Kvarngärdet 1209 21,3% 35,1% 23,6% 20,0% 7,3% 44,7% 55,3% 0,5% 2,2%
Södra Norby 1075 12,6% 28,7% 27,4% 31,3% 6,6% 48,9% 51,1% 0,7% 4,3%
Södra Nyby 1062 18,2% 31,3% 23,0% 27,6% 6,9% 48,4% 51,6% 0,6% 1,8%
Södra Nåntuna 737 13,6% 35,5% 25,4% 25,5% 8,4% 49,8% 50,2% 0,8% 2,0%
Södra Rasbobygden 832 16,9% 36,7% 26,0% 20,4% 8,2% 52,0% 48,0% 0,7% 2,0%
Södra Salabacke 1079 27,9% 30,2% 23,3% 18,6% 7,8% 49,1% 50,9% 0,7% 1,5%
Södra Sunnersta 1057 12,3% 27,5% 29,1% 31,0% 6,7% 51,0% 49,0% 1,1% 1,8%
Södra Svartbäcken 1133 19,0% 31,2% 24,1% 25,8% 8,3% 47,2% 52,8% 0,6% 2,8%
Södra Sävja 748 18,3% 30,9% 18,9% 32,0% 6,8% 43,2% 56,8% 1,9% 2,3%
Tiundaskolan 922 28,7% 29,6% 20,2% 21,5% 8,7% 47,8% 52,2% 0,5% 2,8%
Tornet 1236 19,3% 30,8% 25,1% 24,8% 5,7% 48,8% 51,2% 0,9% 1,6%
Tuna 737 15,6% 27,3% 30,4% 26,7% 4,3% 50,9% 49,1% 0,4% 3,4%
Ulleråker 787 23,9% 28,7% 20,3% 27,1% 11,2% 48,7% 51,3% 2,7% 3,7%
Ultuna-Ulleråker 1024 45,3% 33,1% 11,4% 10,2% 13,7% 41,4% 58,6% 1,7% 1,5%
Vaksala-Jälla 896 13,4% 46,1% 23,0% 17,5% 6,6% 52,9% 47,1% 0,6% 1,1%
Valsätra-Spinnrocksvägen 807 18,2% 34,0% 21,6% 26,3% 6,8% 47,0% 53,0% 1,0% 2,5%
Vattholma 1253 14,5% 33,2% 24,8% 27,5% 8,5% 50,0% 50,0% 0,2% 2,2%
Viksta 544 17,3% 30,5% 28,3% 23,9% 7,9% 52,6% 47,4% 0,4% 0,7%
Vreta-Ytternäs 559 8,2% 41,0% 26,3% 24,5% 5,7% 52,1% 47,9% 1,1% 4,3%
Väktargatan 1118 59,1% 19,6% 10,3% 11,0% 11,7% 47,0% 53,0% 1,0% 2,4%
Vängebygden 909 14,9% 39,8% 22,9% 22,4% 7,2% 53,0% 47,0% 0,8% 1,1%
Vänge tätort 951 12,7% 34,0% 25,3% 28,0% 7,3% 46,9% 53,1% 0,9% 4,5%
Västra Björklinge 1159 12,9% 37,4% 25,1% 24,7% 6,7% 52,4% 47,6% 0,3% 2,1%
Västra Flogsta 1144 80,5% 14,7% 2,6% 2,2% 17,0% 50,3% 49,7% 2,6% 4,0%
Västra Gränby 1060 31,8% 34,2% 17,5% 16,5% 8,8% 49,2% 50,8% 1,3% 3,4%
Västra Höganäs 1258 27,3% 28,7% 19,1% 24,9% 6,9% 49,2% 50,8% 0,8% 2,6%
Västra Kungsängen 1010 21,7% 32,2% 26,5% 19,6% 5,6% 48,4% 51,6% 0,8% 0,3%
Västra Löten 1295 16,1% 27,0% 21,2% 35,8% 4,6% 45,3% 54,7% 0,5% 2,7%
Västra Norby 1072 15,6% 28,2% 30,1% 26,1% 7,8% 46,9% 53,1% 1,1% 2,3%
Västra Salabacke 1153 27,4% 26,5% 20,0% 26,1% 5,6% 47,3% 52,7% 0,6% 2,3%
Västra Stenhagen 961 23,9% 46,8% 17,1% 12,2% 5,6% 46,4% 53,6% 1,0% 3,9%
Västra Tuna backar 1001 14,7% 26,9% 20,8% 37,7% 3,9% 43,3% 56,7% 0,5% 0,7%
Yrsaparken 687 16,6% 33,9% 24,9% 24,6% 7,3% 50,1% 49,9% 0,1% 2,6%
Åkerlänna 620 14,5% 29,2% 32,1% 24,2% 6,0% 50,8% 49,2% 0,2% 2,9%
Åland-Skogstibble 757 12,5% 28,9% 30,9% 27,6% 4,1% 50,5% 49,5% 0,8% 4,1%
Ärna 726 13,2% 38,6% 26,2% 22,0% 9,2% 50,7% 49,3% 0,8% 1,2%
Östra Björklinge 1255 14,8% 38,2% 25,9% 21,1% 7,1% 49,7% 50,3% 0,2% 1,2%
Östra Eriksberg 1250 33,6% 27,0% 20,0% 19,4% 7,6% 48,5% 51,5% 1,3% 3,3%
Östra Fålhagen 1086 21,2% 34,9% 24,7% 19,2% 6,9% 48,1% 51,9% 0,2% 2,8%
Östra Gottsunda 698 17,6% 28,7% 24,6% 29,1% 8,7% 45,4% 54,6% 0,6% 4,0%
Östra Höganäs 1220 41,7% 29,6% 12,3% 16,4% 7,7% 46,1% 53,9% 0,7% 2,3%
Östra Luthagen 1061 49,5% 20,4% 10,6% 19,6% 15,4% 47,6% 52,4% 0,8% 3,6%
Östra Löten 1177 22,7% 27,1% 24,8% 25,4% 8,2% 47,3% 52,7% 1,1% 2,9%
Östra Stenhagen 897 21,5% 31,9% 26,0% 20,6% 9,8% 45,0% 55,0% 0,9% 4,0%
Östra Storvreta 1207 11,3% 39,4% 25,8% 23,5% 7,5% 51,0% 49,0% 0,5% 1,2%
Östra Sunnersta 1161 14,0% 32,0% 29,7% 24,2% 9,0% 49,9% 50,1% 0,4% 2,3%
Östra Tuna backar 1050 14,4% 27,2% 32,3% 26,1% 5,2% 43,4% 56,6% 0,7% 2,6%
Östra Årsta 1197 13,6% 29,1% 25,1% 32,2% 6,9% 49,8% 50,2% 0,6% 2,5%
Uppsala 166831 24,2% 31,8% 21,1% 22,8% 8,2% 48,4% 51,6% 0,8% 2,5%

http://www.val.se