Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Enköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Enköping

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvreten 1207 18,1% 38,7% 23,5% 19,7% 8,0% 51,4% 48,6% 0,6% 1,7%
Enögla 1200 19,4% 26,0% 21,2% 33,3% 5,7% 48,2% 51,8% 0,3% 1,5%
Fanna 1646 20,9% 31,5% 22,4% 25,2% 7,0% 50,1% 49,9% 0,4% 0,4%
Fjärdhundra 1451 14,0% 29,2% 29,6% 27,2% 5,9% 51,8% 48,2% 0,6% 1,8%
Grillby 1509 14,3% 30,9% 31,2% 23,6% 6,7% 51,6% 48,4% 0,6% 1,0%
Gånsta-Bredsand 2302 17,9% 37,4% 25,0% 19,7% 7,4% 49,4% 50,6% 0,3% 0,7%
Hummelsta 1428 14,5% 33,2% 27,9% 24,4% 5,8% 50,8% 49,2% 0,4% 2,0%
Korsängen 1680 20,4% 25,1% 22,1% 32,4% 7,7% 49,0% 51,0% 1,0% 1,2%
Kryddgården 1796 18,9% 18,0% 16,8% 46,4% 5,5% 46,5% 53,5% 0,1% 1,3%
Lillkyrka 1776 11,4% 26,9% 33,1% 28,7% 4,7% 50,8% 49,2% 0,6% 1,4%
Munksundet 1864 15,0% 30,2% 24,4% 30,4% 7,3% 48,9% 51,1% 0,1% 1,2%
Romberga 1507 23,8% 27,5% 21,2% 27,5% 7,8% 51,8% 48,2% 0,5% 1,5%
Skolsta 1291 14,9% 30,4% 31,2% 23,5% 5,8% 52,0% 48,0% 0,6% 1,8%
Sparrsätra 1095 14,4% 33,3% 25,9% 26,3% 6,0% 50,7% 49,3% 0,8% 1,9%
S:t Ilian N 1443 32,2% 25,6% 20,4% 21,9% 9,5% 51,1% 48,9% 0,2% 1,3%
S:t Ilian S 1578 17,2% 21,6% 21,0% 40,2% 5,1% 44,7% 55,3% 0,5% 1,3%
Svinnegarn 1047 13,7% 32,3% 27,5% 26,6% 3,5% 51,9% 48,1% 0,8% 1,1%
Torstuna 1307 12,9% 29,3% 30,8% 27,0% 4,1% 52,0% 48,0% 0,1% 1,5%
Västerleden N 1319 24,5% 31,5% 20,0% 24,0% 7,9% 50,6% 49,4% 0,7% 1,7%
Västerleden S 1295 19,2% 30,5% 21,3% 29,0% 6,5% 50,0% 50,0% 0,5% 1,9%
Örsundsbro V 1657 13,7% 31,8% 27,2% 27,3% 5,8% 51,3% 48,7% 1,0% 1,3%
Örsundsbro Ö 1646 13,7% 32,1% 29,1% 25,0% 6,3% 50,9% 49,1% 0,2% 1,2%
Enköping 33044 17,5% 29,6% 25,1% 27,8% 6,4% 50,1% 49,9% 0,5% 1,3%

http://www.val.se