Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Strängnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Strängnäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 916 9,2% 28,3% 29,7% 32,9% 4,5% 52,2% 47,8% 0,8% 2,3%
Dammen-Malmby-Löt 1353 16,2% 37,7% 27,7% 18,4% 7,2% 50,0% 50,0% 0,7% 1,0%
Eldsund-Storgärdet-Tingstuhöjden 1574 15,8% 26,0% 21,5% 36,6% 6,4% 49,9% 50,1% 0,4% 2,9%
Finninge 1141 12,9% 39,4% 24,1% 23,6% 7,0% 48,5% 51,5% 0,5% 1,1%
Härad 745 14,5% 32,2% 28,1% 25,2% 4,8% 50,5% 49,5% 1,1% 1,6%
Kyrkberget-Kvarnbacken 1414 14,3% 21,4% 22,5% 41,9% 5,2% 48,4% 51,6% 0,6% 1,4%
Länna 584 10,6% 34,1% 25,7% 29,6% 4,1% 50,0% 50,0% 1,5% 2,4%
Mariefred C-Läggesta-Hedlandet 1841 10,5% 37,0% 23,2% 29,3% 3,4% 47,3% 52,7% 0,7% 1,7%
Slottsbrinken-Viggeby 1219 12,4% 33,9% 29,9% 23,8% 7,6% 49,7% 50,3% 0,9% 1,5%
Stadsskogen 1200 18,3% 32,2% 24,8% 24,7% 8,1% 49,2% 50,8% 0,4% 2,3%
Strängnäs centrum-Lillgärdet 1503 15,4% 17,6% 16,5% 50,5% 4,2% 43,9% 56,1% 0,3% 1,2%
Tallåsen-Sörgärdet 1443 19,0% 26,3% 24,4% 30,3% 7,5% 48,1% 51,9% 0,6% 2,0%
Toresund 1435 13,9% 27,7% 28,5% 29,9% 6,1% 50,9% 49,1% 0,6% 1,6%
Tosterö 1986 18,9% 33,4% 25,0% 22,7% 8,8% 50,2% 49,8% 0,6% 1,5%
Ulvhäll-Långberget 1515 14,5% 30,6% 21,5% 33,5% 6,3% 48,9% 51,1% 0,5% 1,2%
Vårfruberga 1092 11,2% 26,1% 28,1% 34,6% 4,1% 51,2% 48,8% 0,9% 1,6%
Ytterselö-Överselö 1404 11,6% 22,9% 27,5% 38,0% 4,6% 51,8% 48,2% 0,6% 1,2%
Åker N 1294 12,1% 33,5% 28,2% 26,1% 4,5% 50,2% 49,8% 0,6% 1,9%
Åker S 1393 17,6% 31,7% 23,0% 27,7% 5,7% 51,8% 48,2% 0,9% 1,1%
Öster-Ekhov-Kalkudden 1396 16,9% 28,2% 27,6% 27,3% 6,9% 49,2% 50,8% 0,9% 2,3%
Strängnäs 26448 14,6% 29,9% 25,0% 30,5% 6,0% 49,5% 50,5% 0,7% 1,7%

http://www.val.se