Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Valdemarsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Valdemarsvik

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gryt 754 6,6% 12,7% 25,5% 55,2% 2,1% 52,0% 48,0% 0,9% 2,5%
Gusum 1334 13,5% 24,5% 28,7% 33,3% 5,1% 51,3% 48,7% 0,2% 1,0%
Ringarum 1114 14,0% 27,2% 25,3% 33,5% 5,9% 50,9% 49,1% 0,1% 1,3%
Tryserum-Östra Ed 700 10,4% 21,1% 28,7% 39,7% 3,4% 51,1% 48,9% 0,4% 1,7%
Valdemarsvik 1 1365 12,6% 22,1% 20,0% 45,3% 4,5% 47,9% 52,1% 0,1% 1,0%
Valdemarsvik 2 898 13,1% 22,6% 24,2% 40,1% 4,8% 50,7% 49,3% 0,6% 0,4%
Valdemarsvik 6165 12,1% 22,4% 25,1% 40,4% 4,5% 50,5% 49,5% 0,3% 1,2%

http://www.val.se