Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Linköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Linköping

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Linköping Nordost 42635 18,4% 33,6% 22,3% 25,6% 6,7% 49,7% 50,3% 0,3% 1,6%
Linköping Nordväst 38577 29,6% 28,9% 20,4% 21,1% 10,7% 51,4% 48,6% 0,5% 2,3%
Linköping Sydväst 40266 25,7% 30,5% 21,3% 22,6% 8,6% 50,1% 49,9% 0,5% 2,0%
Linköping 121478 24,4% 31,1% 21,4% 23,2% 8,6% 50,4% 49,6% 0,4% 2,0%

http://www.val.se