Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Aneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Aneby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Södra 1765 18,4% 24,8% 21,7% 35,1% 6,5% 48,8% 51,2% 0,4% 1,1%
Aneby Västra 1842 13,9% 28,0% 31,4% 26,7% 4,8% 51,7% 48,3% 0,9% 1,0%
Aneby Östra 1458 15,5% 28,7% 28,4% 27,4% 5,0% 51,9% 48,1% 0,3% 0,7%
Aneby 5065 15,9% 27,1% 27,2% 29,8% 5,4% 50,8% 49,2% 0,6% 0,9%

http://www.val.se