Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Jönköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Jönköping

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jönköpings kommun Valkrets Syd 34634 19,4% 32,9% 22,7% 25,0% 7,2% 49,5% 50,5% 0,3% 1,7%
Jönköpings kommun Valkrets Väst 35360 24,7% 30,0% 20,9% 24,4% 8,1% 48,6% 51,4% 0,4% 1,7%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 33931 18,4% 31,3% 23,3% 27,0% 7,3% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%
Jönköping 103925 20,9% 31,4% 22,3% 25,5% 7,5% 49,2% 50,8% 0,3% 1,7%

http://www.val.se