Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Älmhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Älmhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1414 18,8% 25,0% 23,6% 32,6% 7,9% 49,5% 50,5% 1,6% 3,9%
Diö-Stenbrohult 1016 14,9% 30,7% 27,8% 26,7% 6,6% 51,5% 48,5% 0,9% 1,6%
Gemön-Möckeln 1513 15,8% 29,5% 23,5% 31,3% 7,0% 49,6% 50,4% 1,0% 4,4%
Göteryd 1554 10,7% 29,0% 27,5% 32,8% 5,1% 52,0% 48,0% 1,9% 1,2%
Haganäs 1104 21,0% 25,5% 20,7% 32,8% 7,6% 47,7% 52,3% 0,5% 2,7%
Häradsbäck-Bråthult 1041 13,7% 28,1% 30,4% 27,8% 4,9% 52,7% 47,3% 1,5% 1,0%
Klöxhult 1435 15,1% 36,1% 24,9% 23,8% 7,5% 52,2% 47,8% 1,4% 4,0%
Norregård 1335 11,8% 40,7% 24,0% 23,4% 4,9% 48,1% 51,9% 1,4% 3,4%
Virestad-Eneryda 1323 13,9% 25,7% 26,0% 34,4% 4,1% 51,2% 48,8% 0,8% 1,7%
Älmhult 11735 15,0% 30,1% 25,3% 29,6% 6,2% 50,5% 49,5% 1,3% 2,7%

http://www.val.se