Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Nybro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Nybro

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckebo 540 12,8% 23,0% 28,3% 35,9% 5,7% 53,3% 46,7% 0,7% 0,9%
Hälleberga 1155 11,9% 21,6% 30,0% 36,4% 5,9% 52,0% 48,0% 3,4% 1,2%
Kristvalla 535 9,0% 31,0% 26,5% 33,5% 3,6% 51,6% 48,4% 1,3% 1,5%
Kråksmåla 486 8,0% 22,4% 27,8% 41,8% 4,5% 51,4% 48,6% 4,3% 1,0%
Madesjö 1 1405 12,7% 30,0% 27,5% 29,9% 5,3% 50,7% 49,3% 0,1% 0,9%
Madesjö 2 1253 13,2% 29,4% 27,7% 29,6% 4,9% 50,7% 49,3% 0,5% 1,3%
Nybro 1 1490 18,9% 17,2% 18,5% 45,4% 6,6% 44,0% 56,0% 0,5% 2,0%
Nybro 2 1076 18,0% 25,8% 23,0% 33,1% 4,5% 50,5% 49,5% 0,3% 0,3%
Nybro 3 902 20,8% 28,0% 27,3% 23,8% 8,4% 52,3% 47,7% 0,7% 0,9%
Nybro 4 1246 21,3% 23,7% 20,8% 34,3% 6,6% 51,2% 48,8% 0,2% 0,7%
Nybro 5 1290 12,8% 31,4% 25,1% 30,7% 4,9% 47,7% 52,3% 0,4% 1,3%
Nybro 6 1289 16,1% 25,3% 26,9% 31,7% 6,1% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%
Nybro 7 1515 14,1% 31,1% 23,3% 31,6% 5,0% 51,0% 49,0% 0,1% 1,5%
Örsjö-Oskar 734 12,0% 27,7% 32,0% 28,3% 3,8% 54,2% 45,8% 1,4% 1,5%
Nybro 14916 15,0% 26,3% 25,5% 33,2% 5,5% 50,2% 49,8% 0,8% 1,2%

http://www.val.se