Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Olofström

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Olofström

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännaregården-Gränum norra 1021 12,4% 22,5% 26,7% 38,3% 4,4% 50,7% 49,3% 0,5% 0,8%
Ekeryd 845 15,1% 23,9% 23,1% 37,9% 4,5% 43,9% 56,1% 0,5% 2,1%
Jämshög-Gränum södra 1992 15,0% 24,0% 27,6% 33,4% 5,0% 51,2% 48,8% 0,6% 1,4%
Kyrkhult-Hemsjö 1449 13,1% 24,4% 28,1% 34,4% 5,0% 52,0% 48,0% 0,6% 1,0%
Oredslund 1405 14,1% 21,9% 25,1% 38,9% 5,6% 51,9% 48,1% 0,9% 2,1%
Petrefors 1564 17,9% 23,1% 26,4% 32,5% 7,9% 51,0% 49,0% 1,0% 1,5%
Vilboken-Vilshult 1713 19,4% 26,5% 26,6% 27,6% 6,7% 53,1% 46,9% 1,0% 1,9%
Olofström 9989 15,6% 23,9% 26,5% 34,1% 5,7% 51,0% 49,0% 0,7% 1,5%

http://www.val.se