Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Svalöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Svalöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Billeberga - Tågarp 1705 13,7% 36,0% 28,5% 21,8% 6,0% 52,1% 47,9% 1,6% 1,6%
Kågeröd - Stenestad 1728 16,7% 30,7% 25,4% 27,2% 6,7% 51,3% 48,7% 1,1% 0,9%
Röstånga - Konga-Ask 1414 12,7% 31,7% 30,0% 25,7% 5,3% 50,6% 49,4% 2,1% 2,8%
Svalöv Norra 1616 19,2% 35,3% 19,7% 25,8% 7,9% 51,3% 48,7% 0,6% 1,9%
Svalöv Södra 1764 18,8% 30,6% 21,0% 29,5% 9,6% 51,9% 48,1% 0,5% 1,6%
Teckomatorp - Norrvidinge 1792 15,3% 33,4% 27,6% 23,7% 5,3% 52,2% 47,8% 0,6% 2,4%
Svalöv 10019 16,2% 32,9% 25,3% 25,6% 6,8% 51,6% 48,4% 1,0% 1,8%

http://www.val.se