Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Osby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Osby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Loshult/Killeberg 916 13,4% 31,3% 23,9% 31,3% 5,5% 49,8% 50,2% 1,9% 1,5%
Osby Nordväst 1203 18,8% 29,9% 25,3% 26,0% 8,0% 49,1% 50,9% 0,2% 1,2%
Osby Nordöst 1275 18,6% 30,0% 22,3% 29,2% 8,7% 50,0% 50,0% 0,3% 1,5%
Osby Norra 1299 17,9% 27,8% 19,3% 35,0% 7,6% 47,3% 52,7% 0,5% 1,7%
Osby Sydväst 1229 13,1% 27,7% 22,2% 37,0% 6,7% 48,3% 51,7% 0,4% 1,9%
Osby Södra 1387 13,6% 26,5% 26,8% 33,2% 6,2% 51,6% 48,4% 0,9% 1,1%
Visseltofta 286 12,9% 22,4% 28,7% 36,0% 4,5% 52,8% 47,2% 1,7% 1,0%
Örkened 1113 13,3% 25,2% 28,8% 32,7% 6,1% 53,7% 46,3% 0,5% 1,0%
Örkened Centralt 1082 16,5% 18,9% 23,4% 41,3% 5,2% 48,8% 51,2% 0,4% 2,2%
Osby 9790 15,6% 27,0% 24,1% 33,3% 6,8% 49,9% 50,1% 0,6% 1,5%

http://www.val.se