Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Åstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Åstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyllinge 1773 17,8% 37,5% 23,5% 21,3% 7,8% 50,7% 49,3% 1,2% 1,5%
Kvidinge landsbygd 768 13,0% 28,5% 33,1% 25,4% 5,6% 54,7% 45,3% 1,8% 1,0%
Kvidinge tätort 1199 19,3% 32,9% 21,5% 26,4% 7,9% 51,4% 48,6% 0,7% 1,7%
Nyvång 491 17,7% 33,4% 26,1% 22,8% 9,0% 53,0% 47,0% 1,8% 2,0%
Åstorp Bjärshög 825 20,8% 29,3% 21,9% 27,9% 8,8% 49,5% 50,5% 0,7% 3,6%
Åstorp Björnekulla 732 18,0% 35,5% 26,6% 19,8% 7,1% 50,7% 49,3% 0,8% 1,0%
Åstorp Centrum 1484 20,0% 23,5% 20,1% 36,4% 7,1% 47,6% 52,4% 0,7% 1,6%
Åstorp Dala 1035 17,0% 30,2% 24,8% 27,9% 8,0% 50,0% 50,0% 1,4% 1,2%
Åstorp Norr 1086 16,4% 34,2% 25,3% 24,1% 7,9% 48,6% 51,4% 0,7% 1,7%
Åstorp Öster 1440 12,2% 41,8% 21,7% 24,3% 5,6% 50,6% 49,4% 0,3% 1,2%
Åstorp 10833 17,2% 33,0% 23,8% 26,0% 7,4% 50,4% 49,6% 0,9% 1,6%

http://www.val.se