Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Båstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Båstad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Båstad Västra 1458 13,2% 21,0% 25,7% 40,2% 6,3% 47,7% 52,3% 1,0% 4,9%
Båstad Östra 1894 11,8% 20,2% 22,9% 45,1% 3,7% 43,8% 56,2% 0,5% 3,2%
Förslöv Västra 1230 11,9% 27,7% 25,8% 34,6% 5,0% 48,5% 51,5% 0,4% 2,0%
Förslöv Östra 1188 11,7% 30,2% 25,2% 32,9% 5,6% 49,2% 50,8% 0,3% 2,4%
Grevie 1439 12,6% 24,6% 30,0% 32,7% 5,1% 51,4% 48,6% 0,6% 1,3%
Hov 627 12,0% 16,6% 28,7% 42,7% 5,9% 51,5% 48,5% 0,5% 3,5%
Torekov 816 9,3% 16,9% 22,3% 51,5% 3,3% 48,3% 51,7% 0,4% 6,2%
Västra Karup 1361 11,9% 23,7% 26,8% 37,5% 4,8% 50,4% 49,6% 0,8% 2,8%
Östra Karup 1919 13,4% 26,3% 23,9% 36,4% 5,5% 50,3% 49,7% 0,8% 2,3%
Båstad 11932 12,2% 23,6% 25,5% 38,8% 5,0% 48,7% 51,3% 0,6% 3,0%

http://www.val.se