Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Höganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Höganäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs C 1614 11,0% 21,3% 24,7% 43,1% 4,8% 44,1% 55,9% 0,6% 2,1%
Höganäs NV 1104 12,2% 27,4% 25,8% 34,6% 5,9% 49,4% 50,6% 0,8% 2,7%
Höganäs NÖ - Väsby 1459 13,9% 26,5% 21,6% 38,0% 5,8% 48,2% 51,8% 0,8% 1,0%
Höganäs S 1555 12,6% 29,6% 27,5% 30,3% 5,4% 50,2% 49,8% 1,2% 3,0%
Höganäs SÖ 1294 13,5% 28,5% 23,9% 34,1% 5,7% 47,5% 52,5% 1,2% 1,2%
Höganäs Ö - Ingelsträde 1572 17,7% 32,1% 26,0% 24,3% 6,1% 50,8% 49,2% 0,6% 1,7%
Jonstorp V 1291 11,0% 29,4% 25,8% 33,8% 5,0% 49,8% 50,2% 0,8% 1,5%
Jonstorp Ö 1504 10,6% 30,7% 26,1% 32,6% 5,6% 49,9% 50,1% 0,5% 2,0%
Lerberget N 1248 11,0% 37,4% 22,4% 29,2% 7,1% 50,2% 49,8% 0,6% 2,7%
Lerberget S 853 12,2% 36,1% 23,8% 27,9% 5,4% 49,6% 50,4% 0,7% 2,7%
Nyhamn V 1572 9,7% 17,6% 24,9% 47,9% 5,6% 47,7% 52,3% 1,3% 3,9%
Nyhamn Ö - Brunnby 1454 10,8% 24,1% 27,2% 37,8% 5,3% 49,0% 51,0% 0,8% 3,2%
Viken N 1190 12,3% 25,8% 25,3% 36,6% 7,8% 49,8% 50,2% 0,6% 3,9%
Viken S 946 10,7% 17,3% 25,5% 46,5% 6,6% 47,1% 52,9% 1,1% 6,0%
Viken Ö 1631 12,8% 35,6% 24,2% 27,3% 6,1% 46,9% 53,1% 0,9% 3,1%
Höganäs 20287 12,2% 27,9% 25,0% 34,9% 5,8% 48,6% 51,4% 0,8% 2,6%

http://www.val.se