Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Eslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Eslöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1094 18,6% 32,2% 26,4% 22,8% 7,1% 50,7% 49,3% 0,5% 2,2%
Billinge 745 15,3% 27,9% 27,5% 29,3% 6,4% 51,0% 49,0% 0,7% 1,1%
Centrum 1417 28,2% 27,4% 15,9% 28,5% 6,5% 46,3% 53,7% 0,3% 3,2%
Centrum Sydost 1375 24,7% 28,3% 21,1% 25,9% 7,5% 48,6% 51,4% 0,2% 3,5%
Centrum Väster 1414 19,1% 30,8% 22,1% 28,0% 6,6% 49,1% 50,9% 0,5% 1,9%
Flyinge 1328 14,9% 38,6% 25,5% 21,0% 7,2% 50,2% 49,8% 1,1% 1,8%
Harlösa 1163 15,1% 32,5% 27,3% 25,1% 5,9% 51,3% 48,7% 1,1% 1,4%
Karlsro 1537 18,5% 26,4% 21,9% 33,2% 6,5% 49,3% 50,7% 0,5% 1,0%
Löberöd 1286 14,3% 31,5% 24,0% 30,2% 6,3% 50,5% 49,5% 0,6% 0,8%
Marieholm 1409 17,4% 35,5% 26,7% 20,4% 6,2% 50,8% 49,2% 0,9% 1,8%
Norr 1324 19,3% 30,2% 21,7% 28,9% 7,8% 47,2% 52,8% 0,5% 1,3%
Rönneberga 1494 19,1% 33,9% 26,0% 21,0% 6,0% 51,6% 48,4% 0,9% 2,5%
Sallerup 1568 14,9% 35,9% 24,8% 24,4% 7,2% 46,9% 53,1% 0,4% 1,6%
Skarhult 1099 14,6% 36,2% 26,0% 23,1% 5,9% 53,0% 47,0% 1,1% 1,6%
Solkullen 1629 14,3% 33,9% 26,8% 25,0% 6,9% 49,7% 50,3% 0,2% 2,0%
Stehag 1474 14,3% 39,7% 26,1% 19,9% 6,1% 51,2% 48,8% 0,6% 1,0%
Väster 1646 14,5% 29,0% 25,1% 31,5% 7,5% 49,8% 50,2% 0,7% 1,3%
Västra Strö 764 14,9% 29,1% 31,4% 24,6% 5,9% 51,3% 48,7% 0,5% 1,7%
Örtofta 572 16,8% 35,0% 29,2% 19,1% 8,4% 51,9% 48,1% 1,4% 3,1%
Eslöv 24338 17,4% 32,4% 24,6% 25,6% 6,7% 49,8% 50,2% 0,6% 1,8%

http://www.val.se