Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Ystad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ystad

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1355 12,7% 26,9% 25,9% 34,5% 6,3% 50,9% 49,1% 0,1% 3,1%
Bellevue S 1109 18,6% 25,2% 24,7% 31,6% 6,4% 44,3% 55,7% 0,7% 0,5%
Edvinshem N 1239 12,9% 22,8% 23,4% 40,9% 4,4% 46,4% 53,6% 0,2% 1,8%
Edvinshem SÖ-Gjuteriet 1415 11,2% 18,9% 21,3% 48,6% 4,0% 43,9% 56,1% 0,7% 1,4%
Egna hem-Solbacken SÖ 974 16,0% 26,5% 29,8% 27,7% 7,1% 49,2% 50,8% 0,3% 2,9%
Gamla staden V 1520 15,1% 21,7% 23,0% 40,1% 4,1% 42,4% 57,6% 0,9% 3,0%
Gamla staden Ö 1573 20,6% 20,9% 21,9% 36,6% 6,8% 45,9% 54,1% 0,4% 3,5%
Glemmingebro-Ingelstorp-Kåseberga 1079 9,8% 21,8% 27,6% 40,8% 4,4% 50,6% 49,4% 0,8% 1,8%
Hälsobacken 1059 12,7% 26,6% 22,9% 37,8% 4,3% 48,8% 51,2% 0,4% 1,5%
Köpingebro 894 12,6% 35,3% 23,5% 28,5% 6,0% 49,3% 50,7% 0,7% 2,1%
Löderup m fl 982 9,0% 24,2% 26,9% 39,9% 4,7% 50,8% 49,2% 1,0% 4,8%
Nybrostrand-St Köpinge-Svenstorp 1325 9,6% 30,9% 24,5% 35,0% 3,9% 50,9% 49,1% 0,5% 2,0%
Solbacken N 1235 16,3% 28,8% 21,8% 33,1% 4,6% 47,2% 52,8% 0,2% 1,9%
StHerrestad-Hedeskoga-Bussjö-Källesj 1530 13,5% 40,4% 28,6% 17,6% 7,4% 52,9% 47,1% 0,5% 1,2%
Surbrunnen-Östra förstaden N 1710 18,2% 20,3% 20,6% 40,9% 5,0% 46,3% 53,7% 0,8% 0,9%
Svarte-Snårestad-Bjäresjö-Sjörup mfl 1581 13,2% 31,4% 29,0% 26,4% 5,8% 50,7% 49,3% 1,3% 2,3%
Sövestad-Baldringe-Högestad m fl 1097 14,1% 29,4% 32,3% 24,2% 5,3% 51,0% 49,0% 1,5% 1,5%
Västra Sjöstaden-Åkesholm 1203 14,9% 31,2% 22,7% 31,3% 5,5% 47,2% 52,8% 0,4% 1,0%
Ö förstaden S-Regementet-Sandskogen 1271 13,5% 22,9% 27,9% 35,6% 5,0% 47,8% 52,2% 1,2% 2,4%
Ystad 24151 14,1% 26,5% 25,0% 34,4% 5,3% 48,1% 51,9% 0,7% 2,1%

http://www.val.se