Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Trelleborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Trelleborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trelleborgs Andra, Östra 15988 15,7% 28,0% 26,4% 29,9% 6,3% 49,0% 51,0% 0,8% 2,1%
Trelleborgs Första, Västra-Norra 17636 16,2% 31,8% 24,5% 27,5% 5,8% 49,0% 51,0% 0,7% 1,5%
Trelleborg 33624 15,9% 30,0% 25,4% 28,7% 6,0% 49,0% 51,0% 0,7% 1,8%

http://www.val.se