Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Simrishamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Simrishamn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borrby 1132 12,5% 19,6% 27,5% 40,5% 4,8% 50,2% 49,8% 1,1% 1,6%
Gladsax 929 11,5% 21,9% 31,4% 35,2% 5,7% 51,1% 48,9% 0,8% 1,9%
Gärsnäs 960 16,7% 24,4% 24,5% 34,5% 6,7% 50,2% 49,8% 0,6% 1,5%
Hammenhög 1176 14,6% 25,3% 30,8% 29,3% 5,9% 50,7% 49,3% 0,8% 1,6%
Kivik 870 11,1% 15,4% 28,4% 45,1% 4,5% 45,4% 54,6% 0,6% 3,1%
Rörum 563 6,4% 17,9% 26,1% 49,6% 2,8% 49,0% 51,0% 1,8% 1,6%
Simris 1388 11,9% 20,9% 26,2% 41,1% 4,6% 48,3% 51,7% 0,6% 1,9%
Simrishamn C 1396 16,8% 19,0% 20,8% 43,5% 6,9% 47,3% 52,7% 0,6% 2,3%
Simrishamn N 1682 11,4% 17,4% 23,5% 47,7% 5,0% 45,2% 54,8% 0,5% 1,3%
Simrishamn S 1482 12,1% 21,2% 20,0% 46,7% 5,2% 46,6% 53,4% 0,3% 0,8%
Skillinge 1005 6,4% 15,4% 23,7% 54,5% 2,3% 46,5% 53,5% 0,8% 2,9%
S:t Olof 876 11,9% 25,1% 26,8% 36,2% 3,9% 50,8% 49,2% 1,3% 1,3%
Vitaby 965 10,2% 16,3% 26,9% 46,6% 4,5% 49,3% 50,7% 1,0% 2,2%
Ö Tommarp 557 13,1% 22,3% 32,5% 32,1% 5,7% 51,7% 48,3% 0,9% 1,8%
Ö Vemmerlöv 534 9,7% 22,8% 30,9% 36,5% 4,9% 49,3% 50,7% 0,6% 2,1%
Simrishamn 15515 12,1% 20,2% 25,9% 41,8% 5,0% 48,4% 51,6% 0,8% 1,8%

http://www.val.se