Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Hässleholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hässleholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 784 12,4% 29,7% 26,9% 31,0% 4,5% 52,7% 47,3% 1,0% 1,9%
Bjärnum N 1216 12,7% 29,3% 23,3% 34,7% 5,8% 50,3% 49,7% 0,7% 1,2%
Bjärnum S 1086 16,2% 27,0% 25,2% 31,6% 7,7% 47,7% 52,3% 0,8% 1,8%
Bokeberg 1229 20,0% 19,8% 15,6% 44,6% 6,2% 44,7% 55,3% 0,5% 1,8%
Djupadal 1475 24,4% 24,5% 19,1% 31,9% 8,2% 45,0% 55,0% 0,3% 2,3%
Fredentorp 998 21,7% 27,0% 17,7% 33,6% 5,8% 45,9% 54,1% 0,4% 1,3%
Gäddastorp-Bokalyckan 1556 20,5% 27,2% 25,1% 27,2% 7,1% 48,8% 51,2% 0,4% 1,7%
Hässleholm C 1627 30,1% 27,4% 18,5% 24,0% 9,0% 48,2% 51,8% 0,3% 2,2%
Hästveda V 1076 14,8% 28,0% 25,7% 31,6% 5,9% 51,9% 48,1% 0,7% 1,2%
Hästveda Ö 1048 14,5% 27,2% 23,3% 35,0% 5,2% 51,3% 48,7% 0,9% 0,8%
Kristinehem-Ekedal 1138 16,7% 34,6% 27,1% 21,6% 8,8% 50,7% 49,3% 0,3% 4,0%
Ljungdala 1305 11,8% 26,7% 23,2% 38,3% 5,8% 48,0% 52,0% 0,5% 2,3%
Läreda 974 17,8% 31,9% 22,6% 27,7% 8,2% 47,7% 52,3% 0,1% 2,9%
Röke-Hörja 869 13,2% 27,3% 29,7% 29,8% 5,1% 53,5% 46,5% 0,8% 1,5%
Sjörröd 970 15,5% 40,1% 23,3% 21,1% 4,6% 51,1% 48,9% 0,2% 1,1%
Stattena 1485 17,6% 30,6% 26,2% 25,7% 6,5% 48,8% 51,2% 0,4% 1,5%
Stoby-Ignaberga 1593 13,8% 35,0% 26,7% 24,5% 6,6% 52,2% 47,8% 0,6% 1,1%
Sösdala V 1146 12,0% 24,3% 25,0% 38,7% 5,5% 48,4% 51,6% 0,3% 1,7%
Sösdala Ö 1014 17,1% 28,0% 29,4% 25,5% 6,3% 51,5% 48,5% 1,4% 0,9%
T4-området 1414 24,0% 28,7% 22,3% 25,0% 8,2% 46,1% 53,9% 0,1% 2,1%
Tormestorp 1047 13,2% 31,2% 30,1% 25,5% 6,4% 50,4% 49,6% 0,8% 1,5%
Tyringe N 1211 18,8% 29,6% 22,7% 28,8% 6,3% 51,2% 48,8% 0,8% 1,6%
Tyringe S 1303 12,0% 26,7% 25,9% 35,4% 5,7% 49,7% 50,3% 0,7% 1,9%
Tyringe V 1607 16,1% 29,1% 23,8% 31,0% 6,0% 51,6% 48,4% 0,9% 1,9%
Tyringe Ö 1177 12,5% 30,1% 26,1% 31,4% 5,9% 51,1% 48,9% 0,7% 1,0%
Vankiva 919 14,7% 27,4% 29,4% 28,5% 6,5% 52,8% 47,2% 0,4% 0,7%
Vinslöv C 1512 15,6% 27,3% 20,3% 36,8% 5,8% 49,7% 50,3% 0,3% 0,9%
Vinslöv N 1481 16,7% 28,7% 24,0% 30,5% 7,2% 48,5% 51,5% 0,1% 0,9%
Vinslöv S 1396 15,7% 28,3% 26,2% 29,8% 7,7% 52,9% 47,1% 0,4% 1,0%
Vittsjö tätort 1327 12,4% 22,6% 25,0% 40,0% 5,5% 49,6% 50,4% 1,1% 1,7%
Vittsjö utom tätorten 1008 11,8% 22,1% 30,2% 35,9% 4,8% 53,8% 46,2% 2,7% 1,7%
Östervärn-Röinge 1114 14,1% 29,8% 25,2% 30,9% 7,2% 49,9% 50,1% 0,3% 1,8%
Hässleholm 39105 16,6% 28,3% 24,3% 30,8% 6,5% 49,7% 50,3% 0,6% 1,6%

http://www.val.se