Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Hylte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hylte

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltebruk 832 16,0% 26,3% 22,8% 34,9% 6,5% 47,6% 52,4% 0,6% 1,9%
Kinnared-Drängsered 709 15,1% 26,5% 24,5% 33,9% 6,6% 51,2% 48,8% 0,7% 1,1%
Landeryd-Långaryd 963 12,6% 27,1% 29,6% 30,7% 5,1% 52,6% 47,4% 1,7% 0,6%
Rydöbruk-Femsjö 600 14,2% 24,8% 27,7% 33,3% 5,5% 54,5% 45,5% 2,5% 2,0%
Staffansbo 1050 16,1% 26,7% 32,0% 25,2% 4,9% 52,0% 48,0% 0,9% 1,1%
Torup 1202 15,8% 25,5% 24,9% 33,9% 7,8% 49,3% 50,7% 0,5% 1,0%
Unnaryd-Jälluntofta 915 13,1% 25,8% 24,5% 36,6% 5,1% 51,5% 48,5% 2,8% 1,5%
Örnabäckshult 1031 18,0% 31,1% 24,8% 26,0% 8,5% 50,6% 49,4% 0,8% 1,9%
Hylte 7302 15,2% 26,8% 26,4% 31,5% 6,3% 51,0% 49,0% 1,2% 1,4%

http://www.val.se