Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Falkenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Falkenberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
FBG 1 V Gärdet-Hamnen-Gamla stan 1396 22,9% 22,6% 24,1% 30,3% 6,0% 47,7% 52,3% 0,6% 1,2%
FBG 2 Arvidstorp 1408 19,4% 24,7% 22,7% 33,2% 5,7% 47,8% 52,2% 0,3% 1,7%
FBG 3 Herting 1385 20,9% 33,1% 24,0% 22,0% 7,4% 50,8% 49,2% 0,3% 1,9%
FBG 4 V Gärdet-Smedjeholm 1602 17,5% 25,7% 21,7% 35,1% 6,4% 46,9% 53,1% 0,3% 2,6%
FBG 5 Centrum 1598 23,6% 19,2% 17,1% 40,1% 6,6% 45,1% 54,9% 0,6% 2,3%
FBG 6 Ö Gärdet-Vindilen-Fajans 1627 16,2% 29,1% 27,4% 27,3% 6,1% 50,3% 49,7% 0,3% 3,1%
FBG 7 N Skrea Strand 1089 18,1% 25,1% 24,4% 32,4% 8,6% 48,7% 51,3% 0,1% 2,0%
FBG 8 Hjortsberg 1666 10,2% 19,5% 21,7% 48,6% 3,8% 47,1% 52,9% 0,2% 1,1%
FBG 9 Tånga-Sloalyckan-V Tröinge 1587 23,3% 29,1% 20,0% 27,6% 9,0% 49,7% 50,3% 0,1% 2,6%
FBG 10 Falkagård-Stafsinge-Olofsbo 1485 17,5% 29,8% 22,9% 29,8% 5,5% 49,1% 50,9% 0,5% 1,4%
FBG 11 Slätten 1287 11,9% 25,8% 29,2% 33,1% 7,2% 49,7% 50,3% 0,2% 1,6%
FBG 12 S Skrea Strand-Ringsegård 1220 12,0% 33,6% 26,6% 27,8% 5,3% 49,2% 50,8% 0,4% 1,3%
Glommen 1290 11,2% 24,6% 23,4% 40,8% 6,0% 49,1% 50,9% 0,2% 1,9%
Köinge-Okome 810 13,7% 23,2% 32,0% 31,1% 5,7% 51,1% 48,9% 0,5% 1,9%
Ljungby 809 16,7% 30,7% 26,2% 26,5% 6,8% 51,2% 48,8% 0,4% 0,4%
Långås-Morup 896 16,0% 29,7% 25,0% 29,4% 6,6% 52,1% 47,9% 0,2% 0,7%
Skogstorp 1616 18,2% 30,3% 26,2% 25,3% 8,0% 50,3% 49,7% 0,5% 1,9%
Skrea Samhälle-Ringsegård 1414 14,9% 35,8% 22,3% 27,0% 4,9% 48,1% 51,9% 0,4% 1,1%
Slöinge 931 15,7% 29,3% 22,7% 32,3% 5,7% 48,8% 51,2% 0,9% 1,5%
Tröingeberg 1721 14,5% 36,4% 23,7% 25,3% 6,3% 50,7% 49,3% 0,3% 2,3%
Ugglarp-Långasand 870 12,6% 22,2% 27,2% 37,9% 5,1% 50,7% 49,3% 1,0% 1,4%
Ullared 1139 13,2% 26,1% 25,8% 34,9% 6,5% 50,6% 49,4% 0,6% 1,1%
Vessigebro 1249 16,3% 29,9% 24,2% 29,6% 6,4% 51,6% 48,4% 0,2% 2,5%
Vinbergs Samhälle och kyrkby 934 17,8% 33,2% 25,3% 23,8% 8,7% 52,8% 47,2% 0,3% 1,0%
Årstad 1234 15,2% 29,7% 26,2% 28,9% 6,1% 51,7% 48,3% 0,7% 1,5%
Älvsered 1009 12,8% 25,1% 28,0% 34,1% 6,8% 50,9% 49,1% 0,7% 1,1%
Ätran- Fegen 957 13,8% 22,7% 26,9% 36,7% 5,2% 51,8% 48,2% 0,7% 0,7%
Falkenberg 34229 16,4% 27,7% 24,3% 31,6% 6,4% 49,5% 50,5% 0,4% 1,7%

http://www.val.se