Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - kommun Kungsbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kungsbacka

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1376 16,1% 36,6% 27,7% 19,6% 7,7% 49,5% 50,5% 0,4% 1,2%
Björkris 1276 28,2% 41,5% 13,3% 17,0% 5,4% 49,0% 51,0% 0,5% 1,3%
Bukärrs Centrum 1577 14,1% 29,3% 28,0% 28,6% 9,2% 49,8% 50,2% 0,6% 3,4%
Fjärås/Må 1559 15,6% 35,6% 21,7% 27,1% 5,8% 47,3% 52,7% 0,4% 1,2%
Fjärås Norra 1619 14,6% 33,6% 25,3% 26,4% 6,7% 51,9% 48,1% 0,6% 1,4%
Fjärås Södra 1213 18,6% 35,0% 25,6% 20,9% 7,5% 50,5% 49,5% 0,1% 1,3%
Fors 1187 11,8% 32,5% 26,5% 29,1% 5,6% 48,9% 51,1% 0,6% 1,4%
Forsbäck/Oskarsberg 1828 11,7% 37,6% 26,6% 24,1% 7,2% 50,9% 49,1% 0,4% 2,2%
Frillesås Kust 1374 14,2% 33,7% 24,3% 27,8% 6,8% 49,4% 50,6% 0,4% 1,5%
Frillesås Landsbygd 1428 15,5% 34,4% 27,0% 23,1% 6,7% 50,2% 49,8% 0,2% 0,7%
Gottskär 1836 14,2% 28,9% 29,8% 27,2% 8,6% 48,9% 51,1% 1,2% 3,1%
Gällinge/Idala/Förlanda 1385 17,1% 29,9% 29,0% 24,0% 7,2% 53,1% 46,9% 0,6% 0,8%
Hammerö 1082 20,1% 25,9% 23,9% 30,1% 6,8% 47,8% 52,2% 0,6% 1,7%
Hammerö Södra/Västra 1194 15,9% 32,7% 24,5% 26,9% 7,0% 45,8% 54,2% 0,4% 2,4%
Hanhals 983 14,0% 32,3% 26,2% 27,4% 6,1% 50,1% 49,9% 0,8% 2,2%
Hede 1209 14,4% 35,6% 23,3% 26,6% 7,6% 50,2% 49,8% 0,5% 1,3%
Hålabäck 1499 21,1% 28,4% 24,0% 26,5% 7,9% 46,0% 54,0% 0,3% 1,6%
Innerstaden 1125 24,1% 22,5% 22,0% 31,5% 6,7% 46,8% 53,2% 0,4% 5,3%
Kolla 1629 23,2% 32,7% 13,8% 30,4% 5,0% 47,7% 52,3% 0,6% 0,7%
Kullavik Centrum 1372 14,1% 30,5% 27,4% 27,9% 7,9% 46,6% 53,4% 0,7% 2,5%
Kyvik 1557 15,5% 27,2% 32,2% 25,1% 9,6% 47,8% 52,2% 0,3% 3,2%
Malevik/Släps Inland 1504 13,2% 34,8% 30,5% 21,5% 7,8% 51,3% 48,7% 0,5% 2,0%
Onsala Kyrka 1535 14,1% 29,8% 23,7% 32,4% 8,3% 48,2% 51,8% 1,0% 2,5%
Onsala Rydet 1448 14,2% 33,8% 27,2% 24,8% 7,9% 48,5% 51,5% 0,9% 2,2%
Presse/Skällared 1557 11,2% 41,0% 21,7% 26,0% 7,0% 48,2% 51,8% 0,8% 2,1%
Släps Kullen 1722 14,2% 31,1% 30,5% 24,2% 9,5% 51,7% 48,3% 0,4% 4,2%
Särö 1439 13,0% 31,1% 24,6% 31,3% 6,5% 50,2% 49,8% 1,0% 3,6%
Tingberget 1000 20,6% 27,8% 21,4% 30,2% 7,2% 43,4% 56,6% 0,3% 1,6%
Tölö 1255 17,5% 48,1% 20,0% 14,4% 5,0% 49,6% 50,4% 0,2% 0,8%
Vallda Backa 1443 14,1% 37,1% 23,7% 25,0% 7,7% 48,0% 52,0% 0,4% 0,8%
Vallda Bröndome 1143 15,6% 33,4% 28,0% 23,0% 8,0% 51,7% 48,3% 0,4% 0,9%
Vallda Lerkil 1418 11,0% 33,6% 28,3% 27,1% 5,8% 52,1% 47,9% 0,8% 1,7%
Vallda Sandö 1372 11,5% 37,0% 27,6% 23,8% 7,1% 50,7% 49,3% 0,7% 2,0%
Varla Norra 1700 13,6% 26,9% 25,2% 34,4% 7,7% 46,2% 53,8% 0,4% 1,5%
Varla Södra 1604 19,1% 30,7% 22,6% 27,6% 5,1% 44,8% 55,2% 0,4% 1,6%
Vässingö/Röda Holme 1660 11,2% 29,7% 28,8% 30,3% 6,6% 50,2% 49,8% 0,7% 2,2%
Västra Onsala 1739 12,9% 37,0% 26,7% 23,3% 6,3% 50,4% 49,6% 0,5% 1,8%
Västra Villastaden 1250 14,3% 22,4% 27,4% 35,9% 6,7% 45,0% 55,0% 0,3% 1,4%
Åsa Centrum 1808 14,0% 32,0% 22,7% 31,2% 6,1% 48,6% 51,4% 0,4% 5,0%
Älvsåker 1332 15,4% 36,6% 27,5% 20,5% 7,1% 52,1% 47,9% 0,4% 1,1%
Ölmanäs 1584 12,2% 31,9% 28,7% 27,1% 7,1% 49,2% 50,8% 0,6% 2,0%
Ölmevalla Östra 1836 12,6% 35,0% 25,8% 26,6% 6,5% 51,1% 48,9% 0,7% 1,7%
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1566 20,2% 24,4% 24,4% 31,0% 7,7% 47,3% 52,7% 0,3% 1,3%
Kungsbacka 62223 15,4% 32,6% 25,4% 26,6% 7,1% 49,1% 50,9% 0,5% 2,0%

http://www.val.se